Titula: izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing.
Telefon: 01 7897642

Obrazovanje

 • Gimnazija – SSS
 • Prirodoslovno matematički fakultet – dipl.ing.kemije
 • Sveučilišni interdisciplinarni studij Sveučilišta u Zagrebu – doktorica znanosti

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

 • 1997-2004 IGM Lepoglava d.d. – Zaštita okoliša, unaprjeđivanje tehnoloških procesa
 • 2001-2004 BBS projekt – direktor
 • 2004-2007 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Voditelj projekata i programa zaštite okoliša
 • 2003.- otvoreno Veleučilište Velika Gorica, profesor i nositelj predmeta: Kemija, Osnove kemije i kemija kontaktnih leća, Ekologija, Osnove ekologije, zaštita mora i Gospodarenje otpadom
 • 2012.Bau academie Steinmark i WIFI, profesor premeta Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom u okviru edukacije Gree job
 • 2013. – otvoreno Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – profesor i nositelj predmeta Waste management in agriculture na masters degree program Environment, agriculture and resource management
 • 2014.– otvoreno Zdravstveno Veleučilište , profesor i nositelj predmeta Gospodarenje otpadom
 • 2015. Sveučilište u Padovi, gost predavač

Izbori u zvanje:

 • 2010. profesor visoke škole
 • 2011. znanstveni suradnik , biotehničke znanosti
 • 2012. doc.dr.sc., biotehničke znanosti

Usavršavanje

 • 2004 -2005 Švedska, Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom
 • 2007. Osnove projektnog menadžmenta, Algebra
 • 2007.Ugovaranja projekata prema Fidicu – „Fidic course on practical management of contract claims and the resolutin of disputes“ , MZOGP
 • 2009. Interni audit ISO 9001:2008, SGS d.o.o.
 • 2010. Stručnjak vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima, AZVO
 • 2010. Osnove pedagoško-psihološke izobrazbe nastavnika visokih učilišta, Veleučilište Velika Gorica
 • 2012. Pedagoško –didaktička umijeća suvremenog nastavnika, Veleučilište Velika Gorica
 • 2013. Finska, FINHEEC – osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
 • 2014. Razvoj kurikuluma usmjerenog na kompetencije kao ishode učenja, Veleučilište Velika Gorica
 • 2014. Poučavanje usmjereno na studente, Veleučilište Velika Gorica

Članstva, povjerenstva i projekti

 • 2006. Član tima za EU pregovore, područje Zaštite okoliša, MZOPUG
 • 2011. –otvoreno Pročelnica Sekcije za gospodarenje otpadom ,Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • 2013. Predsjednica Matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti, Vijeće veleučilišta i visokih škola
 • 2004. Voditelj tehnologijskog projekta financiranog od strane BICRO-a, Izgradnja Bioplinskog postrojenja Veterinarske stanice Dvor, u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Elektrotehničkim fakultetom u Osijeku te Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
 • 2004.Stručni član za izradu Strategije gospodarenja otpadom Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 • 2005.Stručni suradnik na međunarodnom Eureka projektu „MBM to fertilizer“ – područje upotrebe mesnog koštanog brašna kao gnojiva.
 • 2004.Stručni član tima za izradu ISPA strategije, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 • 2005.Stručni član za izradu Plana gospodarenja otpadom RH, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 • 2005.-2008. Član povjerenstva za procjenu Studija utjecaja na okoliš iz područja zbrinjavanja biootpada.

Strani jezici

Engleski

Hobi

Skijanje, šetnja