Savjetovalište za studente osnovano je s ciljem unapređivanja kvalitete studiranja i unapređivanja studentskog standarda na Veleučilištu Velika Gorica te općenito kvalitete života pojedinaca, grupa i lokalne i šire zajednice jačanjem osobnih kompetencija i resursa studenata.

Misija

Misija Savjetovališta za studente jest profesionalno, proaktivno i adekvatno odgovarati na probleme i potrebe studenata pojedinaca i sekundarno ili posredno na probleme i potrebe šire lokalne zajednice

Zadaci Savjetovališta za studente su:

  • Pružati podršku i savjetovanje u planiranju i razvoju karijere, obrazovanja i profesionalnog usavršavanja;
  • Edukacija studenta usmjerena na razvoj akademskih, profesionalnih i neformalnih kompetencija sa svrhom bolje konkurentnosti na tržištu rada;
  • Stvaranje baze podataka s profilima studenata u svrhu potraživanja zaposlenja i ponude kvalitetnih kandidata potencijalnim poslodavcima;
  • Povezivanje studenata s potencijalnim poslodavcima;
  • Ponuda studenata potencijalnim poslodavcima za odrađivanje stručne prakse, vježbeničkog staža ili u svrhu zapošljavanja;
  • Povezivanje i suradnja s Alumni klubom Veleučilišta Velika Gorica;
  • Pružati psihosocijalnu podršku studentima u svladavanju poteškoća pri čemu će u pružanju psihosocijalne pomoći naglasak biti na poteškoćama studenata u studiranju;
  • Osvještavati studente o važnosti mentalnog zdravlja i brizi o njemu;
  • Organiziranje usluge Internet savjetovanja.

Stručna podrška

U radu Savjetovališta za studente sudjeluju stručnjaci za ljudske potencijale, pedagozi, psiholozi, nastavnici Veleučilišta i mentori po godinama studija.

U rad Savjetovališta za studente mogu se uključiti motivirani studenti u funkcijama i uvjetima koje će odrediti Veleučilište Velika Gorica.