Popuni anketu i doprinesi budžetu!

Za svaku popunjenu anketu za ocjenjivanje
nastavnika i predmeta Uprava Veleučilišta
uplatit će 5kn Studentskom zboru VVG-a!

* Anketa dostupna kroz studentski Pretinac

No thumbnail

VVG se priprema za novi ciklus reakreditacije koji nas očekuje sljedeće godine

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je u 2016. g. dovršila prvi petogodišnji ciklus reakreditacije svih hrvatskih visokih učilišta. Na temelju iskustava iz prvog ciklusa reakreditacije AZVO je u suradnji s Akreditacijskim savjetom razvila novi model reakreditacije koji će se primjenjivati u novom ciklusu.

Više  »

Predavanje o novim trendovima u vrednovanju sustava kvalitete

Na Veleučilištu je jučer održano predavanje na temu novih trendova u procesu vrednovanja sustava kvalitete i reakreditacije. Naime, Veleučilište Velika Gorica sljedeće godine očekuje reakreditacija kao i novi ciklus vrednovanja po ESG standardima.

Više  »

No thumbnail

NA VELEUČILIŠTU USPJEŠNO PROVEDENA TRANZICIJA NA NORMU ISO 9001:2015 I NADZORNI AUDIT

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica drugi nadzorni audit s prelazom na novu normu ISO 9001:2015.
Utvrđeno je da je prelazak na normu ISO 9001:2015 uspješno napravljen,

Više  »

No thumbnail

Audit prema normi ISO 9001:2015

12. lipnja 2018. godine na Veleučilištu Velika Gorica provesti će se audit prema normi ISO 9001:2015 sa slijedećim ciljevima:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Više  »

4. sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj

Predstavnici Veleučilišta izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura i Nives Jovičić, pred. sudjelovale su na četvrtom sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) koji je
30.

Više  »

No thumbnail

AZVO objavio Godišnje izvješće za 2017. godinu i Plan aktivnosti za 2018. godinu

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila Godišnje izvješće za 2017. godinu i Plan aktivnosti za 2018. godinu. 
Tijekom 2017. godine Agencija je provela brojne aktivnosti te su ostvareni vrijedni rezultati: obnovljeno je članstvo u krovnim europskim udruženjima za osiguravanje kvalitete –

Više  »

No thumbnail

Unutarnja prosudba sustava kvalitete 2017/2018

U skladu  s Planom  aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na  Veleučilištu Velika Gorica za 2017. godinu, Povjerenstvo za unutarnju  prosudbu sustava 

Više  »

No thumbnail

Najava radionica „Primjena metoda strateškog planiranja“

Na Veleučilištu Velika Gorica održati će se radionice iz tematske cjeline strateškog planiranja, u slijedećim terminima:

  • Utorak (6.2.2018.) 10:00 do 13:00
  • Srijeda (7.2.2018.) 10:00 do 13:00
  • Četvrtak (8.2.2018.) 10:00 do 13:00.

Više  »

No thumbnail

Sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj

Predstavnici Veleučilišta doc.dr.sc. Sanja Kalambura I Nives Jovičić, pred. sudjelovale su na trećem sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) koji je održan 11.

Više  »

No thumbnail

Radionica za zaposlenike Veleučilišta “Izmjene norme ISO 9001:2015”

Na Veleučilištu Velika Gorica održat će se radionica Izmjene norme ISO 9001:2015 02. studenog 2017. od 10:00 do 15:30 sati.

Više  »

Page 1 of 9 - 1 2 3 9