Popuni anketu i doprinesi budžetu!

Za svaku popunjenu anketu za ocjenjivanje
nastavnika i predmeta Uprava Veleučilišta
uplatit će 5kn Studentskom zboru VVG-a!

* Anketa dostupna kroz studentski Pretinac

No thumbnail

Sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj

Predstavnici Veleučilišta doc.dr.sc. Sanja Kalambura I Nives Jovičić, pred. sudjelovale su na trećem sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) koji je održan 11.

More »

No thumbnail

Radionica za zaposlenike Veleučilišta “Izmjene norme ISO 9001:2015”

Na Veleučilištu Velika Gorica održat će se radionica Izmjene norme ISO 9001:2015 02. studenog 2017. od 10:00 do 15:30 sati.

More »

No thumbnail

Plan unutarnje prosudbe sustava kvalitete 2016.

U skladu  s Planom  aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica za 2016. godinu, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava 

More »

Rezultati provedenih anketa 2015./2016.

U a.g. 2015/2016 provedene su planirane ankete, a rezultati studenskih ankete za zimski semestar te rezultati ankete o zadovoljstvu tehničko-administrativnim osobljem i knjižnicom kao i rezultati anketa za poslodavce o zadovoljstvu studentima i Alumni ankete dostupni su na: https://www.vvg.hr/kvaliteta/ankete/izvjesca.

More »

No thumbnail

Recertifikacijski audit prema normi ISO 9001:2008

  1. svibnja 2016. godine na Veleučilištu Velika Gorica  provesti će se recertifikacijski audit prema normi ISO 9001:2008 sa slijedećim ciljevima:
  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima  Norme
  • potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

More »

No thumbnail

Veleučilište dobilo međunarodni certifikat kvalitete!

Veleučilište je završilo petogodišnji ciklus razvoja sustava kvalitete te steklo međunarodni certifikat za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju,

More »

No thumbnail

Profesor Cossu s delegacijom Sveučilišta u Padovi posjetio VVG


Četveročlana delegacija Sveučilišta u Padovi predvođena prof. Raffaellom Cossuom posjetila je 1. i 2. srpnja 2015. naše Veleučilište i Grad Veliku Goricu.

More »

No thumbnail

Studenti na terenskoj nastavi u okviru predmeta Gospodarenje otpadom

U okviru nastave iz predmeta Gospodarenje otpadom studenti treće godine stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima bili su na terenskoj nastavi 29.

More »

No thumbnail

Izvješće audita sukladno normi ISO 9001:2008

Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica  kontrolni audit prema normi ISO 9001:2008 19. lipnja 2015. godine sa sljedećim ciljevima:

  • potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima  Norme
  • potvrditi je li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
  • potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

More »

No thumbnail

Novi ESG standardi

Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) koji je Skupina za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group,

More »

Page 1 of 8 - 1 2 3 8