Titula: prof. dr. sc. Željko Dobrović, prof. v. š., dipl. ing.
Telefon: 01 6222 501

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu završio je u Šibeniku. Studij Računarska tehnika završio je na Tehničkoj vojnoj akademiji KoV u Zagrebu 1986. godine, obranom diplomskog rada pod nazivom “Sintaktička analiza LR(0) jezika” i time stekao naziv diplomirani inženjer računarske tehnike.

Magistrirao je na području operacijskih istraživanja (teorija repova) na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (Zavod za primijenjenu matematiku) 1991. godine. Izradom i obranom magistarskog rada pod nazivom “Minimalizacija utroška sredstava u sistemu održavanja” postao je magistar znanosti iz oblasti tehničkih znanosti, područja računarskih znanosti. Mentor mu je bio prof.dr.sc. Damir Kalpić.

Doktorirao je 1998. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na području metoda za projektiranje i razvoj informacijskih sustava. Izradio je i obranio doktorat pod nazivom “Metode razvoja i projektiranja informacijskih sustava za objektne sustave s vremenski promjenjivim funkcijama”, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Brumeca. Time je promoviran u doktora znanosti za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti.

Profesionalna, znanstvena i nastavna karijera

Radna karta:

 • Tehnička vojna akademija KoV, Zagreb – 01.09.1986. – 30.06.1991.
 • MUP – 01.07.1991. – 31.07.1991.
 • Služba za automatsku obradu podataka MORH – 01.08.1991. – 06.09.1992.
 • Uprava za informatiku i telekomunikacije MORH – 07.09.1991. – 30.09.1993.
 • Uprava za vojnu obvezu i mobilizaciju MORH – 01.10.1993. – 31.05.1996.
 • Glavni inspektorat obrane – 01.06.1996. – 30.09.2001.
 • Institut za obrambene studije, istr. i razvoj – 01.10.2001. – 30.08.2003.
 • Veleučilište Velika Gorica – 01.09.2003. – 30.06.2004.
 • Centar za transfer tehnologije – 01.07.2004. – 30.09.2004.
 • KORIS d.o.o. – 01.10.2004.– 31.08.2005.
 • Fakultet organizacije i informatike Varaždin – 01.09.2005. – 30.09.2014.
 • Veleučilište Velika Gorica – 01.10.2014. –

Znanstvena karijera:

U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 10.ožujka 2004. godine, a nakon zapošljavanja na Fakultetu organizacije i informatike, potvrđen mu je izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora 23.09.2009.
Izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 16.10.2014. godine.
Upisan je u Registar istraživača u znanstvenom polju informacijske znanosti pod matičnim brojem 217896.

Znanstveni interes uključuju:

 • Strateško planiranje i razvoj informacijskih sustava
 • Modeliranje i optimizacija poslovnih procesa
 • Modeliranje poslovnih podataka
 • Strateško upravljanje i planiranje
 • Mjerenje organizacijskih performansi
 • Obrambeni informacijski sustavi.

Iz navedenih područja, pristupnik je objavio kao autor ili koautor ukupno 28 znanstvenih radova kategorije a1+a2, od čega 14 radova kategorije a1. Pored toga, objavio je i 25 stručnih radova i sudjelovao kao voditelj ili član u 11 komercijalnih/stručnih projekata.

a) znanstveni projekti

 • Metodologija razvoja informacijskih sustava (šifra projekta 0009026), suradnik na projektu;
 • Razvoj informacijskih sustava za potporu mjerenju organizacijskih performansi (šifra projekta 016-0161711-3040), voditelj projekta;
 • Razvoj metodike za objedinjeno modeliranje poslovnog i informacijskog sustava (šifra projekta 016-0161199-2602), suradnik na projektu;
 • Citizens and Governance: e-Government Future Foresight in Lithuania (Project funded by Lithuanian State Science and Studies Foundation), 2007, suradnik na projektu.

b) znanstvena društva

 • Association for Information Systems, Computer Information Systems Department, Georgia State University, član udruženja.

c) recenzije

 • Dr.sc. Željko Dobrović recenzirao je tri znanstvena projekta, tri knjige i deset znanstvenih radova.

d) nagrade i priznanja

 • Dobitnik je Srebrne značke Hrvatskog informatičkog zbora za doprinos informatičkoj struci dugogodišnjim sudjelovanjem na CASE (Metode i alati za razvoj informacijskih sustava) savjetovanju.

Nastavna karijera:

Provodio ili provodi nastavne aktivnosti na slijedećim kolegijima:

 • Brumec, Ž.Dobrović: POSLOVNI PROCESI U ORGANIZACIJI, na preddiplomskom sveučilišnom studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, sunositeljstvo od 2006., nositelj od 2007.
 • Ž. Dobrović: OBRAMBENI INFORMACIJSKI SUSTAVI, na preddiplomskom sveučilišnom studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, nositelj od 2005.
 • Ž. Dobrović: MJERENJE ORGANIZACIJSKIH PERFORMANSI, na diplomskom sveučilišnom studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, nositelj od 2008.
 • J. Brumec, Ž.Dobrović: INFORMACIJSKI SUSTAVI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA na stručnom studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, nositelj od 2012.
 • Ž. Dobrović, J.Brumec: METAMODELIRANJE, na poslijediplomskom doktorskom studiju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, nositelj od 2007.
 • Ž. Dobrović: MODELIRANJE POSLOVNIH PODATAKA, na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba” i “Menadžment poslovnih sustava” Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, nositelj od 2007.
 • Ž. Dobrović: OBRAMBENI INFORMACIJSKI SUSTAVI na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava” Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, nositelj od 2007.
 • Ž. Dobrović: UPRAVLJANJE SLOŽENIM ORGANIZACIJAMA, specijalistički studij na Ratnoj školi “Ban Josip Jelačić”, nositelj od 1999.
 • Ž. Dobrović: STRATEŠKO PLANIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA, na diplomskom sveučilišnom studiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2005-2010.
 • Ž. Dobrović: BAZE PODATAKA i PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA, na stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica (VVG), od 2003. do 2005.
 • Ž. Dobrović: BAZE PODATAKA, na preddiplomskom sveučilišnom studiju Učiteljskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu (centar Petrinja), od 2005. Do 2007.
 • Ž. Dobrović: INFORMACIJSKI SUSTAVI U ORGANIZACIJAMA, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilšta Velika Gorica.
 • Ž. Dobrović: INFORMACIJSKI SUSTAVI KRIZNOG MENADŽMENTA, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilšta Velika Gorica.

Kao gost predavač, sudjelovao je u izvođenju nastave na Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania iz predmeta „Management by Performance Measurement“, 2010., 2011. Godine.

Osim navedenih nastavnih aktivnosti, autor je slijedećih studijskih planova i programa:

 • Nastavni plan i programa za stručni studij “Održavanje računalnih sustava”, koji se izvodi na Veleučilištu Velika Gorica. Ovaj studij je dobio dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 • Nastavni plan i program za stručni diplomski specijalistički studij “IT Management”, koji se izvodi na visokoj školi za ekonomiju poduzetništva VERN. Ovaj studij je dobio dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Bio je mentor:

 • 4 diplomska rada na diplomskom studiju Informacijski sustavi (FOI);
 • 19 završnih radova na sveučilišnom preddiplomskom studiju (FOI);
 • 38 završnih radova na stručnom preddiplomskom studiju (FOI);
 • 7 završnih radova na stručnom preddiplomskom studiju (VVG);
 • 18 diplomskih radova na sveučilišnom diplomskom studiju (FOI);
 • 11 završnih specijalističkih radova na poslijediplomskom specijalističkom studiju (FOI);
 • 8 magistarskh radova na poslijediplomskom znanstvenom studiju (FOI).

Usavršavanje

Nakon obrane doktorske disertacije, pristupnik je prošao kroz slijedeće specijalističke programe:

ENGLESKI JEZIK: Defense Language Institute, San Antonio, Texas, Specialized English Course, 1998.

USAVRŠAVANJE I: National Defense University (Sveučilište nacionalne obrane) Washington DC, Information Resources Management College (Koledž za upravljanje informacijskim resursima), Advanced Management Program, 1998.

USAVRŠAVANJE II: US Ministry of Defense (Ministarstvo obrane SAD), National Defense University (Sveučilište nacionalne obrane) Washington DC, Information Resources Management College (Koledž za upravljanje informacijskim resursima), Chief Information Officer Certificate Program, 2008.

Članstva, povjerenstva i projekti

Sudjelovao je u/ vodio slijedeće stručne projekte:

 1. “Informacijski sustav novačkih komisija”, 1996., voditelj projekta.
 2. “Strateško planiranje i razvoj obrambenih informacijskih sustava”, 2001., član projektnog tima.
 3. “Sustav upravljanja dokumentacijom u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje”, 2005., član projektnog tima.
 4. “Sustav upravljanja mjerenjem učinkovitosti po metodi Balanced Scorecard”, 2005., voditelj projekta.
 5. “Strateški plan preustroja poslovnih procesa i novog informacijskog sustava Studentskog centra u Zagrebu”, 2006., član projektnog tima.
 6. “Strategija razvoja ICT Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje”, 2006., član projektnog tima.
 7. “Uvođenje sustava upravljanja mjerenjem performansi u MORH”, 2007., voditelj projekta.
 8. “Analiza i unapređenje poslovnih procesa u HZMO”, 2008., član projektnog tima.
 9. “Jačanje institucionalnog kapaciteta Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo”, 2008., voditelj tima FOI.
 10. “Courses for Institution Building in Croatia – eGovernment”. 2007. TEMPUS Project. University in Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, član projektnog tima.
 11. „Citizens and Governance: e-Government Future Foresight in Lithuania“. 2007. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania; Žiniu Ekonomikos Forumas; Faculty of Organization and Informatics in Varaždin, University in Zagreb, Croatia. Project funded by the Lithuanian State Science and Studies Foundation, član projektnog tima.
 12. „Izgradnja novog IT sustava HDS ZAMP-a – Faza 1“, 2012., voditelj projekta

Strani jezici

Engleski

Hobi

Ples (salsa), crtanje