Beljan Zdravko M. Sc. Beljan Zdravko asis. bacc. ing. opt.

Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, Refrakcija i binokularni vid I, II, III, IV

Bralić Vladimir Bralić Vladimir asis. mag. inf.

Autorizacija i autentifikacija, Sigurnost informacijskih sustava

Čendo Metzinger Tamara mr. sc. Čendo Metzinger Tamara v. pred. dipl. soc.

Etika u optici, Komunikologija, Metodologija istraživačkog rada

Črnko Marina Marina Črnko, pred., struč. spec. ing. admin. chris.

Antropogena ugrožavanja, Oružja za masovno uništenje

Čulig Josip dr. sc. Čulig Josip prof. v. š. dr. med.

Krizni menadžment zdravstva, Osnove farmakologije, Završni rad

Čulina Boris dr. sc. Čulina Boris prof. v. š. dipl. ing.

Diskretna matematika, Matematika, Matematika I, II i III, Primjenjena statistika, Simbolička logika, Statistika

Dobrović Željko izv. prof. dr.sc. Željko Dobrović dipl.ing.

Informacijski sustavi kriznog menadžmenta, Informacijski sustavi u organizacijama, Napredno web programiranje, Projektiranje informacijskih sustava

Drugović Sonja Mgr. Sonja Drugović, asis., bacc. ing. opt.

Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, II, III, Refrakcija i binokularni vid I, II, III, IV

Gligora Tomislav Tomislav Gligora, pred., struč. spec. ing. techn. inf.

Baze podataka, Distribuirane baze podataka, Projektiranje informacijskih sustava

Golubić Iva Iva Golubić, pred., dipl. ing.

Matematika, Matematika I, II, III

Janeš Hrvoje Hrvoje Janeš, asis., struč. spec. ing. techn. inf.

Građa i uporaba računala, Operacijski sustavi I

Jovičić Nives Nives Jovičić, pred., mag. ing. agr.

Ekologija, Gospodarenje otpadom, Osnove ekologije

Kacian Ivetić Irina Kacian Ivetić Irina pred. mag. ing. techn. graph.

Osiguranje kvalitete u logistici, Osiguravanje i kontrola kvalitete

Kalambura Sanja izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing.

Ekologija, Gospodarenje otpadom, Kemija, Osnove ekologije, Osnove kemije kontaktnih leća, Zaštita okoliša i kultrunih dobara, Zbrinjavanje otpada

Kavran Krešimir Kavran Krešimir pred. struč. spec. ing. techn. inf.

Algoritmi i strukture podataka, ASP web-programiranje, Primjena objektnog programiranja, Programiranje, Programski jezik C

Lebinac Vladimir mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred., dipl. ing.

Internet infrastruktura, Operacijski sustavi I, Računalne mreže, Seminarski rad, Stručna praksa, Sustavi za upravljanje bazom znanja, Završni rad, Diplomski rad

Mačečević Dubravko dr.sc. Dubravko Mačečević, prof. v. š., dipl. oec.

Ekonomika poduzeća, Financije u logistici, Krize poslovanja, logistika i sigurnost, Strategijski krizni menadžment, Strateški menadžment u logistici, Sustavi nabave i opskrbe

Mihalinčić Martina Martina Mihalinčić, v. pred., mag. pol.

Komunikologija, Obavješćivanje i odnosi s javnošću

Mihaljević Branko dr. sc. Branko Mihaljević, prof. v. š.

Civilna obrana, Krizni menadžment i javnost, Obavješćivanje i odnosi s javnošću, Zaštita osoba i imovine, Projektni zadatak, Stručna praksa, Završni rad, Diplomski rad

Mihelčič Matjaž dr. sc. Mihelčič Matjaž pred. mr. sc. opt.

Refrakcija i binokularni vid I, II, III, IV

Mikulić Dinko dr.sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

Građevinski strojevi, Logističko inženjerstvo, Metodologija istraživačkog rada, Motorna vozila, Osnove automatskog upravljanja, Osnove logistike, Specijalistički rad, Stručna praksa, Završni rad

Nađ Ivan dr. sc. Ivan Nađ, prof. v. š., mag. krim.

Kritična infrastruktura, Upravljanje kritičnom infrastrukturom, Zaštita osoba i imovine, Zaštita podataka

Ogorec Marinko dr. sc. Marinko Ogorec, prof. v. š., prof.

Mirovne i humanitarne operacije, Suvremene ugroze i sigurnost, Suvremeni izazovi kriznog upravljanja, Terorizam, Vođenje i zapovijedanje

Pavlović Damir Pavlović Damir asis. struč. spec. ing. techn. inf.

Održavanje računala, Održavanje računalnih sustava i mreža

Podvorac Darko Podvorac Darko pred. dipl. ing.

Građa i uporaba računala, Održavanje računala, Održavanje računalnih sustava i mreža, Uređaji računalnih sustava

Pokupec Rajko dr. sc. Rajko Pokupec, prof. v. š., dr. med.

Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, II, III, Refrakcija dječjeg uzrasta i ambliopija, Starenje i refrakcija oka

Sikirica Nenad Sikirica Nenad v. pred. mag. ing. el.

Elektrotehnika I, Elektrotehnika II

Škanata Dejan dr.sc. Dejan Škanata, prof. v. š., dipl. ing.

Korporacijski rizici i sigurnost, Osnove sigurnosti tehnoloških sustava, Procjena rizika, Upravljanje kritičnom infrastrukturom

Stanković Ratko dr. sc. izv. prof. Stanković Ratko dipl. ing.

Optimizacija logističkih procesa, Upravljanje logističkim sustavima, Upravljanje zalihama

Stojković Vjekoslav dr. sc. Vjekoslav Stojković, prof. v. š., dipl. ing.

Logističko inženjerstvo, Održavanje tehničkih sredstava, Vojna motorna vozila, Stručna praksa, Završni rad

Stranjik Alen Alen Stranjik, pred., mag. ing. aeroing.

Krize poslovanja, Krizni menadžment, Osnove teorije sustava i sigurnosti, Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje sustavom sigurnosti informacija

Tamajo Ettore dr. sc. Tamajo Ettore v. pred. dipl. ing.

Ergonomija gledanja, Fizika, Fizikalna optika, Geometrijska optika, Očna optika, Optički i optometrijski instrumenti

Toth Ivan dr. sc. Ivan Toth, prof. v. š.

Krizni menadžment vatrogastva, Menadžment kriza i katastrofa u EU, Normativno uređenje zaštite i spašavanja, Osnove prava i pravni propisi, Procjena katastrofa, Projektni zadatak

Toth Marko Marko Toth, pred., mag. psych.

Psihofiziologija rada, Psihologija stresa, Psihološki aspekti kriznog menadžmenta

Valdec Vesna Valdec Vesna asis. struč. spec. oec.

Ekonomika poduzeća, Financije u logistici

Valenčić Davorin mr. sc. Davorin Valenčić, v. pred., dipl. ing.

Građa i uporaba računala, Informacijski sustavi u logistici, Informatika I, II, Infrastruktura informacijskih sustava, Očuvanje podataka i neprekidnosti poslovanja, Projektiranje informacijskih sustava, Računalne mreže, Seminarski rad, Sustavi za upravljanje bazama podataka, Upravljanje projektima, Uredske aplikacije, Uređaji računalnih sustava

Virovac Darko dr. sc. Virovac Darko v. pred. dipl. ing.

Održavanje zrakoplova I, Održavanje zrakoplova II, Osnove aerodinamike i mehanike leta, Stručna praksa, Sustavi i oprema zrakoplova I, Sustavi i oprema zrakoplova II

Vitas Petar Vitas Petar v. pred. dipl. ing.

Prirodna ugrožavanja, Logistika i sigurnost, Krizni menadžment uprave, Projektiranje vježbi za hitne situacije