Stručni suradnik

Beljan Zdravko Zdravko Beljan, str. sur., bacc. ing. opt.

Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, Refrakcija i binokularni vid I, II, III, IV

Asistent

Bralić Vladimir Vladimir Bralić, asis., mag. inf.

Autorizacija i autentifikacija, Sigurnost informacijskih sustava

Viši predavač

Čendo Metzinger Tamara mr. sc. Tamara Čendo Metzinger, v. pred., dipl. soc.

Etika u optici, Komunikologija, Metodologija istraživačkog rada

Predavač

Črnko Marina Marina Črnko, pred., struč. spec. ing. admin. chris.

Antropogena ugrožavanja, Oružja za masovno uništenje

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

Čulig Josip dr. sc. Josip Čulig, prof. v. š., dr. med.

Krizni menadžment zdravstva, Osnove farmakologije, Završni rad

Profesor visoke škole

Čulina Boris dr. sc. Boris Čulina, prof. v. š., dipl.ing.

Diskretna matematika, Matematika, Matematika I, II i III, Primjenjena statistika, Simbolička logika, Statistika

Izvanredni profesor

Dobrović Željko izv. prof. dr.sc. Željko Dobrović dipl.ing.

Informacijski sustavi kriznog menadžmenta, Informacijski sustavi u organizacijama, Napredno web programiranje, Projektiranje informacijskih sustava

Asistent

Drugović Sonja Mgr. Sonja Drugović, asis., bacc. ing. opt.

Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, II, III, Refrakcija i binokularni vid I, II, III, IV

Predavač

Gligora Tomislav Tomislav Gligora, pred., struč. spec. ing. techn. inf.

Baze podataka, Distribuirane baze podataka, Projektiranje informacijskih sustava

Asistent

Janeš Hrvoje Hrvoje Janeš, asis., struč. spec. ing. techn. inf.

Građa i uporaba računala, Operacijski sustavi I

Predavač

Jovičić Nives Nives Jovičić, pred., mag. ing. agr.

Ekologija, Gospodarenje otpadom, Osnove ekologije

Predavač

Kacian Ivetić Irina Irina Kacian Ivetić, pred., mag. ing. techn. graph.

Osiguranje kvalitete u logistici, Osiguravanje i kontrola kvalitete

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

Kalambura Sanja izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing.

Ekologija, Gospodarenje otpadom, Kemija, Osnove ekologije, Osnove kemije kontaktnih leća, Zaštita okoliša i kultrunih dobara, Zbrinjavanje otpada

Predavač

Katana Branko dr. sc. Branko Katana, pred., mag. ing. mech.

Mehanička obrada, Motori, Pogonska goriva i maziva, Tehničko crtanje i dokumentacija

Predavač

Kavran Krešimir Kavran Krešimir pred., struč. spec. ing. techn. inf.

Algoritmi i strukture podataka, ASP web-programiranje, Primjena objektnog programiranja, Programiranje, Programski jezik C

Viši predavač

Lebinac Vladimir mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred., dipl. ing.

Internet infrastruktura, Operacijski sustavi I, Računalne mreže, Seminarski rad, Stručna praksa, Sustavi za upravljanje bazom znanja, Završni rad, Diplomski rad

Profesor visoke škole

Mačečević Dubravko dr.sc. Dubravko Mačečević, prof. v. š., dipl. oec.

Ekonomika poduzeća, Financije u logistici, Krize poslovanja, logistika i sigurnost, Strategijski krizni menadžment, Strateški menadžment u logistici, Sustavi nabave i opskrbe

Viši predavač

Mihalinčić Martina Martina Mihalinčić, v. pred., mag. pol.

Komunikologija, Obavješćivanje i odnosi s javnošću

Profesor visoke škole

Mihaljević Branko dr. sc. Branko Mihaljević, prof. v. š.

Civilna obrana, Krizni menadžment i javnost, Obavješćivanje i odnosi s javnošću, Zaštita osoba i imovine, Projektni zadatak, Stručna praksa, Završni rad, Diplomski rad

Profesor visoke škole

Mikulić Dinko dr.sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

Građevinski strojevi, Logističko inženjerstvo, Metodologija istraživačkog rada, Motorna vozila, Osnove automatskog upravljanja, Osnove logistike, Specijalistički rad, Stručna praksa, Završni rad

Profesor visoke škole

Nađ Ivan dr. sc. Ivan Nađ, prof. v. š., mag. krim.

Kritična infrastruktura, Upravljanje kritičnom infrastrukturom, Zaštita osoba i imovine, Zaštita podataka

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

Ogorec Marinko dr. sc. Marinko Ogorec, prof. v. š., prof.

Mirovne i humanitarne operacije, Suvremene ugroze i sigurnost, Suvremeni izazovi kriznog upravljanja, Terorizam, Vođenje i zapovijedanje

Asistent

Pavlović Damir Damir Pavlović, asis., struč. spec. ing. techn. inf.

Održavanje računala, Održavanje računalnih sustava i mreža

Profesor visoke škole

Peternel Renata dr.sc. Renata Peternel, prof. v. š., dipl. ing.

Biokemija, Geokemija okoliša, Kemija zagađivala, Krizni menadžment zdravstva, Metode procjene utjecaja na okoliš, Održivost prirodnog okoliša, Sanitetska skrb u uvjetima krize, Zaštita zraka

Stručni suradnik

Pili Kristijan Kristijan Pili, str. sur., bacc. ing. opt.

Ergonomija gledanja, Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, II, III, Osnove opće patologije i bolesti oka, Refrakcija i binokularni vid I, II, III, IV,

Predavač

Podvorac Darko Darko Podvorac, pred., dipl. ing.

Građa i uporaba računala, Održavanje računala, Održavanje računalnih sustava i mreža, Uređaji računalnih sustava

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

Pokupec Rajko dr. sc. Rajko Pokupec, prof. v. š., dr. med.

Kontaktne leće I, II, III, Optometrijska praksa I, II, III, Refrakcija dječjeg uzrasta i ambliopija, Starenje i refrakcija oka

Profesor visoke škole

Šilić Đorđe dr. sc. Đorđe Šilić, prof. v. š., dipl. ing.

Inženjerska mjerenja, Ispitivanje motornih vozila, Mehanička obrada, Nerazorna ispitivanja u zrakoplovstvu, Pogonska goriva i maziva, Tehničko crtanje i dokumentacija

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

Škanata Dejan dr.sc. Dejan Škanata, prof. v. š., dipl. ing.

Korporacijski rizici i sigurnost, Osnove sigurnosti tehnoloških sustava, Procjena rizika, Upravljanje kritičnom infrastrukturom

Izvanredni profesor

Stanković Ratko izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković , dipl. ing.

Optimizacija logističkih procesa, Upravljanje logističkim sustavima, Upravljanje zalihama

Profesor visoke škole

Stojković Vjekoslav dr. sc. Vjekoslav Stojković, prof. v. š., dipl. ing.

Logističko inženjerstvo, Održavanje tehničkih sredstava, Vojna motorna vozila, Stručna praksa, Završni rad

Predavač

Stranjik Alen Alen Stranjik, pred., mag. ing. aeroing.

Krize poslovanja, Krizni menadžment, Osnove teorije sustava i sigurnosti, Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje sustavom sigurnosti informacija

Predavač

Tamajo Ettore dr. sc. Ettore Tamajo, pred., dipl. ing.

Ergonomija gledanja, Fizika, Fizikalna optika, Geometrijska optika, Očna optika, Optički i optometrijski instrumenti

Profesor visoke škole

Toth Ivan dr. sc. Ivan Toth, prof. v. š.

Krizni menadžment vatrogastva, Menadžment kriza i katastrofa u EU, Normativno uređenje zaštite i spašavanja, Osnove prava i pravni propisi, Procjena katastrofa, Projektni zadatak

Predavač

Toth Marko Marko Toth, pred., mag. psych.

Psihofiziologija rada, Psihologija stresa, Psihološki aspekti kriznog menadžmenta

Asistent

Valdec Vesna Vesna Valdec, asis., struč. spec. oec.

Ekonomika poduzeća, Financije u logistici

Viši predavač

Valenčić Davorin mr. sc. Davorin Valenčić, v. pred., dipl. ing.

Građa i uporaba računala, Informacijski sustavi u logistici, Informatika I, II, Infrastruktura informacijskih sustava, Očuvanje podataka i neprekidnosti poslovanja, Projektiranje informacijskih sustava, Računalne mreže, Seminarski rad, Sustavi za upravljanje bazama podataka, Upravljanje projektima, Uredske aplikacije, Uređaji računalnih sustava