Tvrtka SGS provela je na Veleučilištu Velika Gorica 16. lipnja 2020. godine kontrolni audit prema normi ISO 9001:2015 sa slijedećim ciljevima:
• potvrditi je li sustav upravljanja u skladu s zahtjevima Norme
• potvrditi da li organizacija učinkovito primjenjuje sustav upravljanja kvalitete
• potvrditi je li sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.
Utvrđeno je da dokumentacija prati zahtjeve norme, da je postojeći sustav učinkovit te da je izvrsno uspostavljen sustav nadzora i mjerenja glavnog procesa (nastavni proces) u sustavu upravljanja kvalitetom. Isto tako, sustav upravljanja kvalitetom sustavno je primjenjen u svim dijelovima organizacije, snažno podržan informatičkom infrastukturom, a naročito u području djelovanja i komunikacije sa studentima, upravljanja ljudskim resursima i predanosti zaposlenika, te je primjeren i za svaku pohvalu.