Kandidati koji su izvršili prijavu preko Središnjeg prijavnog ureda te preko istoga ostvarili pravo upisa, procesu upisa trebaju pristupati u razdoblju od 16. srpnja do 20. srpnja 2019. godine.

Potrebno je javiti se u Studentsku referadu s originalima i neovjerenim kopijama svjedodžbi svih razreda srednje škole, a potvrdu o položenim ispitima državne mature slobodni su dostaviti naknadno.

U Studentskoj referadi potrebno je preuzeti podatke za uplatu upisne rate školarine te se po uplati iste javiti u Studentsku referadu s potvrdom o uplati, kopijom potvrde o uplati i tri fotografije (dimenzije 4 x 6 cm), kako bi popunili dokumentaciju i završili upis.

Radno vrijeme Studentske referade je od 10,00 do 18,00 sati radnim danom te subotom od 8,30 do 12,30 sati.