Studenti druge i treće godine preddiplomskog stručnog studija očne optike su u sklopu predmeta Medicina rada sudjelovali 18. studenoga u još jednoj javnozdravstvenoj akciji. Tako su s nastavnicima na svom studiju posjetiteljima City centra, uz pomoć instrumenta „visiotest“, provjeravali oštrinu vida.
Ukoliko osoba nije imala dobar visus, uputili su ju na besplatan detaljan optometrijski pregled vida na VVG ili u Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, gdje Veleučilište ima svoj laboratorij.
Dok su neki od studenata provjeravali oštrinu vida, ostali su studenti provodili vrijeme s djecom u okviru radionice s temom zaštite zdravlja očiju. U radionici je promovirana bojanka koju su izradili studenti očne optike. To je učinjeno u zajedničkoj igri studenata, djece i roditelja u radionici-igraonici gdje se bojala i čitala spomenuta slikovnica i bojanka, a koja sadrži niz savjeta o očuvanju vida, zagonetki na temu očiju i vida, napisa o slabovidnosti kao i preporuka ponašanja prema invalidnim osobama.
Posjetiteljima centra je, uz mjerenje oštrine vida, omogućena kontrola šećera u krvi (GUK) i mjerenje krvnog tlaka (RR) uz stručno savjetovanje djelatnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
Javnozdravstvena akcija se pokazala vrlo korisnom i uspješnom za posjetitelje jer su na brz i jednostavan način otkrili i shvatili da imaju neki problem te su odmah dobili stručne upute o daljnjem postupanju.
„Akcija je također bila jedno novo iskustvo za nas studente, a poučila nas je koliko je i u našem budućem poslu važna prevencija“-poručili su studenti.

Tekst i fotografije pripremili studenti preddiplomskog stručnog studija očne optike – 2. i 3. godina: Andrea Gelo, Iva Mustapić, Klara Miletić, Ivana Baković, Franko Pehar, Nikolina Crkvenčić, Nikola Ćibarić i Nikolina Barbarić.