U sklopu terenske nastave 24. svibnja 2019. organiziran je stručni posjet studenata prve godine specijalističkog studija Upravljanje logističkim sustavima  logističkom centru tvrtke M SAN Logistika d.o.o. u Rugvici. M SAN je vodeći hrvatski distributer informatičke opreme i operater elektroničke trgovine preko vlastitog internetskog portala e-kupi.
Studentima je omogućen neposredan uvid u odvijanje logističkih procesa od zaprimanja i smještaja robe do komisioniranja i dostave robe kupcima. Na taj je način teorijsko znanje stečeno kroz nastavu povezano s praktičnim primjerima provedbe u jednoj suvremenoj logističkoj tvrtki.