U tijeku je zaprimanje prijava za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica. Kandidati koji se žele prijaviti na jedan od studija Veleučilišta Velika Gorica, a nisu stekli pravo upisa preko Središnjeg prijavnog ureda slobodni su predati izravno prijavu na željeni studij u Studentskoj referadi Veleučilišta.

U srpanjskom upisnom roku prijavu je potrebno predati najkasnije do 20. srpnja 2019. godine, a da bi prijava bila potpuna, uz obrazac za prijavu potrebno je priložiti po jedan primjerak neovjerene kopije sljedećih dokumenata:

Za preddiplomske stručne studije:
• svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole,
• završnu svjedodžbu srednje škole,
• svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (ukoliko ste polagali državnu maturu).

Za specijalističke diplomske stručne studije:
• svjedodžba ili diploma o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
• dopunska isprava o studiju ili prijepis ocjena položenih ispita s obaveznom prosječnom ocjenom položenih ispita.

Objava rezultata bit će 22. srpnja 2019. godine. Ukoliko kandidat stekne pravo upisa, procesu upisa moći će pristupiti u razdoblju od 24. srpnja do 27. srpnja 2019. godine.

Radno vrijeme Studentske referade je od 10,00 do 18,00 sati radnim danom te subotom od 8,30 do 12,30 sati.