Na Veleučilištu je danas održana radionica o prilagodbama zahtjevima nove norme ISO 9001 koja je izašla 2015. godine.
Na radionici su sudjelovali interni auditori koji su aktivno bili uključeni u audite posljednje tri godine, kao i predstavnici svih odjela i odsjeka VVG-a, obzirom da interni audit svake godine obuhvaća sve dijelove Veleučilišta.

Naime, ISO 9001 je općeprihvaćeni skup zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom, a kako je u najnovijem izdanju iz 2015. godine došlo do velikih izmjena potrebno je da Veleučilište Velika Gorica krene u proces pripreme za prilagodbu izmjenama te prilagodi svoju dokumentaciju.