Predstavnici Veleučilišta Velika Gorica, dr. sc. Željko Dobrović i Marina Črnko sudjelovali su u redovnom CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety and Security Studies) sastanku koji se održao 1. i 2. ožujka 2018. u Varšavi, Poljska. Domaćin je bio Wszechnica Polska University in Warsaw, a na sastanku je sudjelovalo 20-ak sudionika iz raznih europskih visokih učilišta koja provode studije sigurnosti i kriznog menadžmenta.

Veleučilište je ovom prilikom postalo punopravni član CONRIS mreže, nakon zadovoljavanja uvjeta za pristup punom članstvu kroz godinu i pola.

Na sastanku se razgovaralo o suradnji, planovima partnera i jednotjednom treningu koji će se održati na Saxion University of Applied Sciences, Nizozemska, u suradnji s Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRM KC) EU kao pilot projekt za studente.

Također su predstavljene teme koje će se održati na ljetnoj školi koju od 1. do 6. srpnja 2018. organizira Portsmouth University, Engleska, a na kojoj će moći sudjelovati i naši studenti. Više detalja oko ljetne škole uslijedit će kroz nekoliko tjedana, a za detalje se možete obratiti Marini Črnko na marina.crnko@vvg.hr

UoP CONRIS 2018 Save the Date Flyer