U okviru projekta Jedimo odgovorno naše eko škole doc.dr.sc. Ana Matin, s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje na temu
“Sličnosti i razlike poljoprivredne proizvodnje u konceptu održivosti”.

Predavanje će se održati u srijedu 19.travnja 2017. u 15.30 (predavaona A).

Na predavanje pozivamo sve sttudente, kao i nastavnike i djelatnike VVG-a.

Europass CV_Ana Matin