Dekan dr.sc. Ivan Toth je danas, 12. listopada 2018., ispred Veleučilišta Velika Gorica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 1.795.570,23 kune za projekt „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije“. Ovo je ujedno i službeni početak provedbe projekta. Odobreni projekti realizirat će se sa svrhom doprinosa poboljšanju kvalitete i relevantnosti hrvatskog visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju. Cilj ovog projekta je razviti novi specijalistički diplomski stručni studij Optometrija na engleskom jeziku.

Za sada na trogodišnjem stručnom preddiplomskom studiju Očna optika svake godine upiše 10 do 15 inozemnih studenata uglavnom iz Slovenije. Izrada i pokretanje specijalističkog diplomskog stručnog studija optometrije omogućit će nastavak prosperiteta Veleučilišta, ali i hrvatskog visokog obrazovanja u područje optometrije. S novim specijalističkim studijem Veleučilište planira osim hrvatskih studenata upisivati i studente iz cijelog svijeta.

Nastavnici će kroz realizaciju projekta steći dodatna znanja o metodama poučavanja usmjerenim na ishode učenja koji studente stavljaju u centar obrazovnog procesa i osuvremeniti vlastite postojeće nastavničke kompetencija, čime će se ujedno unaprijediti ljudski potencijali i ojačati institucionalni kapaciteti Veleučilišta. Novi specijalistički studij razvijen kroz ovaj projekt bit će usklađen sa smjernicama Svjetskog vijeća za optometriju i smjernicama Europske diplome u optometriji čime će postati poželjan kurikulum za stjecanje potrebnih i traženih kompetencija usklađenih sa svjetskim trendovima na tržištu rada.