Grupa studenata stručnih studija Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila i Održavanje zrakoplova u sklopu terenske nastave kolegija Osiguravanje i kontrola kvalitete posjetila je u petak, 9. studenoga 2018. Hrvatski zavod za norme.
Studentima su održana predavanja s temama: Normizacija u području upravljanja kvalitetom i Norme i korisnici te im je prezentiran rad normoteke, informacijsko-dokumentacijske i komunikacijske središnjice HZN-a i aplikacije koje HZN nudi svojim korisnicima.
Grupu je primila i pozdravila Ivana Ivić, dipl. ing. – voditeljica Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju koja je održala uvodnu riječ i predstavila predavačice. Prvu temu studentima je prezentirala Mirela Šiprak, viša stručna savjetnica za normizaciju u području osnovnih norma pri čemu su studenti mogli čuti koje su djelatnosti HZN-a, što su norme, na koji način rade tehnički odbori, koji su njihovi zadaci i ovlaštenja i kako se donose norme. Tijekom predavanja studentima su na uvid dane norme ISO 9000 i ISO 9001, jedine dvije norme iz područja upravljanja sustavim kvalitete koje imaju službeni prijevod na hrvatski jezik.
Temu „Norme i korisnici“ prezentirala je Danijela Novota Krajnović, viša stručna savjetnica za poslove normoteke koja je studentima predstavila najpoznatije norme, koja je njihova primjena i koji su njihovi korisnici, pojasnila je autorska prava te predstavila sve usluge koje HZN pruža svojim korisnicima.
U prostorijama Normoteke studentima je dan uvid u rad i usluge koje Normoteka pruža svim zainteresiranim stranama upućujući studente na mogućnost korištenja on-line repozitorija Zavoda koji je trenutno besplatan za sve studente VVG-a, putem vjerodajnice AAI@EduHr.
Predavanja su bila sadržajno usklađena s izvedbenim planom nastave te su proširila znanja studenata i predstavljaju temelj za nado gradnju znanja u području kvalitete.