Veleučilište Velika Gorica pridružilo se Filozofskom fakultetu Skopje i Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije u Sarajevu u organizaciji terenske simulacije migrantskog kampa koja je održana 23. lipnja 2018. u Skopju. Na vježbi su sudjelovali studenti, profesori i zaposlenici institucija iz Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Temelj za izvođenje terenske vježbe bio je posjet migrantskom kampu u Gevgeliji. Simulacija vježbe odvijala se na terenu vojarne Goce Delčev s ciljem da se na konkretnim primjerima na terenu ukaže na svu širinu i problematiku migrantske krize. Koncept vježbe je napravljen s glavnom idejom da se osposobe sudionici ljetne škole za pravilno postupanje i što brže rješavanje krizne situacije te da u slučaju migrantske krize postanu i budu osposobljeni kadar za njezino rješavanje.

Kako bi vježba prošla što efektivnije i efikasnije određen je tim za planiranje, tim za organizaciju smještaja, tim za prehranu, tim za sanitarno pitanje, tim za medije, medicinski tim i tim za sigurnost. Opremu za izvođenje vježbe osigurala je Direkcija za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije.

Hvala svima na terenu koji su nas nesebično dočekali i uložili svoje vrijeme i znanje kako bi nas primili i upoznali s aktualnim problemima migrantske krize. Zahvaljujemo i svim mentorima koji su prepoznali važnost ovakvog izvođenja nastave na poslijediplomskom, doktorskom studiju i osigurali sredstva sa svojih projekata za podmirenje dijela troškova ove odlično organizirane i, prije svega, korisne terenske nastave.