OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

Predmet:  Goran Košir, dipl.ing., nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje  predavača

U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Goran Košir, dipl.ing., za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača u području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

Subota, 14. ožujka 2020.. godine u 09:00 sati u Velikoj Gorici, Zagrebačka 3, Veleučilište Velika Gorica, dvorana A

Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:

Ispitivanje ispušnih plinova

Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te  stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. dr.sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl.ing., predsjednik povjerenstva
  2. dr.sc. Vjekoslav Stojković, prof. v. š., dipl.ing., član povjerenstva
  3. Andrija Šaban, pred., mag. ing. mech., član povjerenstva

Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

 

Dekan

dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š.