Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Samobor je u okviru suradnje s Veleučilištem Velika Gorica održala pokaznu vježbu u Samoboru. Članovi HGSS-a vježbu su izveli za redovne i izvenredne studente stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima u sklopu kolegija Sanitetska skrb u uvjetima krize. Iako su studenti sudjelovali u svojstvu promatrača, vježbu su opisali kao poučnu, zanimljivu i dinamičnu. Studentima je predstavljena povijest i djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja.
HGSS je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Područje rada Hrvatske gorske službe spašavanja često su i urbane sredine, ali i druga područja nedostupna redovnim službama za pružanje pomoći.
Služba je teritorijalno podijeljena na 25 stanica ali je u svom radu jedinstvena, a to znači da je poziv bilo kojem članu Gorske službe spašavanja ujedno i poziv cijeloj Službi, čime se pak mobiliziraju potrebni potencijali cijele Službe.
HGSS ima 68-godišnje iskustvo i pozitivne rezultate u više od 10 000 akcija spašavanja dok je stanica Samobor najstarija područna stanica HGSS-a s djelovanjem od preko 65 godina.
Djelovanje HGSS-a definirano je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja iz 2006. g., te Zakonom o sustavu civilne zaštite iz 2015. g. kada je HGSS uvršten među operativne snaga sustava civilne zaštite. Djelovanje Službe i njenih članova je dobrovoljno, a trenutno ih ima preko 800.

Tijek vježbe:
• Ekipa 1 pristupa unesrećenom. Radi zbrinjavanje i pripremu za transport. Transport u Mariner nosiljci.
• Ekipa 2 radi sidrište na prikladnom stablu (jedan kraj tirolske prečnice). Sustav za popuštanje.
• Ekipa 3 radi sidrište na zemlji (drvo). Sustav za povlačenje.
• Iz ekipe 1 (sanitet) jedan je pratioc unesrećenog i zajedno sa unesrećenim se spušta po prečnici.
• Dvoje iz ekipe 3 rade na prihvatu unesrećenog i pratioca.
• Unesrećeni i pratioc se pri kraju spuštaju do tla popuštanjem tirolske prečnice (sidrište 1).

U pokaznoj vježbi sudjelovalo je 12 članova HGSS-a.
Obzirom da se radilo o kompleksnijoj vježbi bilo je potrebno izdvojiti više vremena za pripremu sidrišta, te su za to vrijeme studentima pokazane osnove iz pružanja prve pomoći, reanimacije te imobilizacije blu splint udlagom ali i priručnim materijalima. Posebno veseli da su se kod vježbe, a posebno za vrijeme tečaja prve pomoći, zaustavili i slučajni prolaznici te pohvalili inicijativu i zalaganje svih uključenih.
U sklopu vježbe održan je i kraći tečaj ponašanja u slučaju lavine te je objašnjen i djelomično pokazan način potrage za unesrećenima u lavinama. Na samom kraju studentima je demonstrirana upotreba bespilotnih letjelica (dronova) za potrebe potražnih akcija.
U svim akcijama HGSS-a uvijek je umanjen nepovoljan učinak nesreće i ozljede, smanjena invalidnosti i ubrzan oporavak ozlijeđenima, a u mnogo navrata, često i u dramatičnim okolnostima, izravno je spašen ljudski život. Ta saznanja najveća su naknada za sav trud gorskih spašavatelja. Akcije potrage i spašavanja se ne naplaćuju, no svjedeno vas pozivamo na oprez i pripremljenost kada krećete u istraživanja prirodnh ljepota lijepe naše.

Tekst: Dragica Čorko

Foto: Bruno Pigac