Veleučilište Velika Gorica i KBC Sestre milosrdnice mogu se pohvaliti uspješnom suradnjom. Mnogi djelatnici KBC-a upravo su na našem Veleučilištu usavršili svoja znanja i vještine koja svakodnevno koriste u svom radu.
Temeljem višegodišnje suradnje studenti druge godine specijalističkog studija Krizni menadžment u KBC-u odradili su dio redovite nastave u sklopu kolegija Krizni menadžment zdravstva pod vodstvom asistentice Dijane Lujanac, magistre kriznog menadžmenta i gošće predavačice na kolegiju – glavne sestre Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Martine Dušak, dipl.med.techn.
U sklopu nastave studenti su posjetili Objedinjeni hitni bolnički prijem i dobili uvid u organizaciju i djelokrug rada hitne službe te im je predstavljen i Interventni plan djelovanja u kriznim situacijama KBC-a Sestre milosrdnice.

Na samom kraju nastave studenti su odradili teorijsku vježbu čiji je cilj bio osiguravanje kontinuiteta bitnih usluga, brza prilagodba za povećanim zahtjevima i sigurno okruženje za zdravstvene radnike i pacijente u slučaju krizne situacije.
Kroz vježbu studenti su koristili svoja znanja stečena i na drugim kolegijima jer krizno planiranje u zdravstvenom sustavu kao i upravljanje bolnicama predstavlja kontinuirani proces koji zahtijeva besprijekornu integraciju planiranja i odgovora na napore s lokalnim i nacionalnim programima.

 

Pripremili: Dijana Lujanac, mr.kriznog menadžmenta i Martina Dušak, dipl.med.techn.