Na konferenciji „Optometrija u Srbiji“ koja se održava od 20. do 22. travnja 2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu sudjeluju i naši predavači i asistenti sa studija optike. Kristina Mihić, Sonja Drugović i Kristijan Pili predstavljat će nas na ovoj konferenciji sa stotinjak sudionika s tri poster prezentacije. Inače, optometristi iz Srbije dobili su svoje mjesto u novosadskim domovima zdravlja što je, prema riječima domaćina, dovelo do novih zapošljavanja i smanjenja lista čekanja.