Na Veleučilištu Velika Gorica je 15. siječnja 2019. godine održana prva u nizu radionica za nastavnike pod nazivom „Metodologija definiranja ishoda učenja“ koju su provele djelatnice Učilišta Ambitio, a s ciljem stjecanja dodatnih znanja nastavnika za izradu kurikuluma novog studija u sustavu visokog obrazovanja. Radionica je provedena u okviru ESF projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“ u kojem je Učilište Ambitio partner Veleučilištu Velika Gorica kao nositelju projekta. Nastavnici su primjenjivali pravila pisanja ishoda učenja, izračuna ECTS bodova, izrade matrice ishoda programa i ishoda učenja te usklađivanja ishoda učenja s aktivnostima na nastavi i načinom vrednovanja na konkretnim primjerima.

Stečena znanja nastavnici će primijeniti prilikom izrade kurikuluma novog studija na engleskom jeziku pod nazivom Specialist Graduate Professional Study in Optometry.