Na izbornoj sjednici Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, održanoj 9. studenoga 2018. u prostorijama Tehničkog veleučilišta u Zagrebu izabrano je novo predsjedništvo. Predsjednik Vijeća studenata postao je Dominik Ivkošić s Veleučilišta u Rijeci, zamjenica predsjednika iz reda privatnih visokih učilišta je Matea Ivanković s Veleučilišta u Bjelovaru, zamjenik predsjednika iz reda državnih visokih učilišta je Ivan Iviček s Veleučilišta u Karlovcu i tajnica Vijeća je ponovo izabrana Katarina Šarac, studentica VVG-a, ujedno i predsjednica našega Studentskog zbora.

Čestitamo Katarini!