Izašao je 19. broj našeg Informativnog lista Gaudeamus. U njemu možete pročitati  vijesti  o aktivnostima naših studenata, ali i cijelog Veleučilišta. Svoj primjerak možete pronaći u kafiću i na mjestima predviđenima za informiranje.