Ranjivost Jadranskog mora i priobalja djelovanjem polimera naziv je okruglog stola koji će se u organizaciji Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održati u utorak 26. studenoga 2019. u 10 sati u velikoj dvorani palače HAZU-a na Trgu Nikole Šubića Zrinskog 11 u Zagrebu. Moderatorica okruglog stola bit će naša prodekanica za kvalitetu izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura.
Svi ste pozvani.
Pozivnicu možete vidjeti ovdje: U HAZU Okrugli stol o oneciscenju Jadrana plastikom_26 11 2019_poziv i program