Na poziv predavačice Irine Kacian Ivetić, mag. ing. nositeljice kolegija Osiguravanje i kontrola kvalitete u četvrtak 14. prosinca i u srijedu 20. prosinca 2017. održano je gostujuće predavanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije Tihomira Babića. Studenti studijskih programa Održavanje računalnih sustava, Održavanje motornih vozila i Održavanje zrakoplova imali su priliku poslušati predavanje s temom Hrvatska akreditacijska agencija, njezina uloga i značaj te Certifikacija, akreditacija i ispitivanje.
Studentima je prezentiran rad Agencije kroz njezinu povijest i razvoj poslovanja, područja pokrivanja tržišta te oblik djelovanja. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) neovisna je i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske na temelju Zakona o akreditaciji. Razlog osnivanja nacionalne akreditacijske agencije je provedba hrvatskog tehničkog zakonodavstva usklađenog s pravnom stečevinom Europske unije koja, svojim propisima, uređuje sigurnost proizvoda i slobodu kretanja roba, osoba i usluga te zaštitu zdravlja građana, zaštitu okoliša i druga područja od javnog interesa.
HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, verifikatora stakleničkih plinova, organizatora ispitivanja sposobnosti, a koji ocjenjuju sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim specifikacijama (tehnički propisima, norme i dr). Pozitivna ocjena stručne i tehničke osposobljenosti rezultira dodjeljivanjem Akreditacije koja je priznata u cijelom svijetu i predstavlja dokaz, odnosno daje povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije akreditirane pravne osobe.
Predavanje je trajalo dva školska sata.