U okviru razvoja nastavničkog kadra Veleučilište prepoznaje potrebu za stalnim usavršavanjem svojih nastavnika te je u ovoj godini osiguralo financijska sredstva za 14 polaznika edukacije koju provodi Forum za slobodu odgoja i obrazovanje a koja se odnosi na razvoj metoda kritičkog mišljenja i poučavanja. Svi polaznici s Veleučilišta bili su na prvoj radionici te puni pozitivnih dojmova iščekuju nastavak. Edukacija će se provoditi cijelu 2018. godinu te će se u okviru nastavnog procesa primjenjivati nove metode i načini poučavanja. To je vrlo važan iskorak u stvaranju okružja u kojem će studenti biti u centru procesa poučavanja. I ovim korakom Veleučilište još jednom pokazuje da s pravom posjeduje certifikat kvalitete prema ESG standardima te da se svim svojim aktivnostima i dalje razvija u pogledu podizanja razine kvalitete.