Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) poziva diplomante i studente zemalja članica na stažiranje u spomenutu agenciju kroz dva ponuđena programa: EASA Graduate Traineeship Programme (GTP) i EASA Study Placement Scheme (SPS).

Polaznici programa EASA GTP i EASA SPS će dobiti priliku za stjecanjem radnog iskustva u izrazito multinacionalnom i intelektualno stimulirajućem okruženju, dok će istovremeno dati doprinos promociji zajedničkih standarda sigurnosti i zaštite okoliša u civilnom zrakoplovstvu u Europi i svijetu.

Poželjni kandidati bi trebali biti relevantni po pitanju aktivnosti EASA-e. To znači da profili kandidati trebaju biti vezani uz zračni promet, aeronautiku i inženjerstvo. Potom pravnici iz područja zrakoplovnog prava, kandidati s područja ljudskih resursa, financija, upravljanja projektima, informacijskih tehnologija, komunikacija, odnosa s javnošću i međunarodnih odnosa.

Detaljne informacije o programima, načinu prijave te odabiru kandidata možete pronaći na mrežnim stranicama Europske agencije za zračni promet.

Popis trenutno upražnjenih Traineeship radnih mjesta i naputcima kako aplicirati možete pronaći na ovom linku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, a na koja ne možete pronaći odgovore posredstvom mrežnih stranica EASA-e, pošaljite ih na E-mail: traineeship_info@easa.europa.eu