U tijeku su predaje prijava na preddiplomske stručne studije koji u drugom upisnom ciklusu traju do subote 21. srpnja 2018.

Objava rezultata bit će 23. dok će se budući studenti moći upisati od 25. do 28. srpnja 2018.
Zadnji rujanski ciklus počinje predajom prijava od 3. do 18. rujna, rezultati će biti objavljeni 20. rujna dok će upisi trajati od 22. do 29. rujna 2018.

Za upise na specijalističke diplomske stručne studije predaje prijava i dokumenata traju još do 21. srpnja. Objava rezultata bit će 23. a upisi od 25. do 28. srpnja.
U drugom razredbenom postupku u rujnu predaja prijava i dokumenta trajat će od 3. rujna do 4. listopada, rezultati će biti objavljeni 5. listopada, dok će upisi trajati od 9. do 13. listopada 2018.