Na stranicama DKU-a (http://dku.hr/wp-content/uploads/2018/10/DKU_Radovi_2018.pdf) objavljen je Zbornik radova s 11. međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani kriznog upravljanja. U Zborniku se nalazi 50-ak radova stotinjak autora iz Hrvatske i inozemstva.

12. međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja održat će se od 27. do 29. svibnja 2019. u Amadria Parku Šibenik. U sklopu konferencije, na sam dan otvorenja, bit će organizirana pokazna vježba na moru.