Razmišljate li globalno, stremite li višim i većim ciljevima, osjećate li u sebi procese inovativnosti i kreativnosti…? Uz sve to zanima vas međunarodna suradnja ili ste već sudjelovali u provedbi projekata? Volite timski rad i dobro ste organizirani?
Ako je barem jedan odgovor DA postanite dio tima za međunarodnu suradnju i projekte Veleučilišta Velika Gorica.
Prijavi se na ovaj natječaj:

https://www.moj-posao.net/Posao/403122/Savjetnik-za-medjunarodnu-suradnju-i-projekte-mz/