Trajanje stručnog studija je VI semestara – Stupanjem na snagu novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvedene su novosti u vremenu studiranja, odnosno studiji se provode u trajanju (3+2+3) na svim visokim učilištima u Hrvatskoj, te su na taj način usklađeni sa europskim sustavom školovanja.

Noviteti u studiranju na VVG-u su u stjecanje znatnog praktičnog iskustva već tijekom studija. Dosadašnje iskustvo s postojećim sustavom školovanja pokazalo je nedostatak praktičnog dijela nastave, tj. stručne prakse, te nedostatno osposobljavanje stručnih kadrova za samostalni rad. Ravnajući se tom činjenicom, te uspoređujući slična veleučilišta u Europi, stručna praksa je zauzela bitno mjesto u programu i provedbi studija. Stoga koncept studija VVG-a sadrži brojne mogućnosti praktičnoga rada, velik broj sati vježbi na konkretnim nastavnim radilištima te cjelosemestralna stručna praksa u suradnim institucijama i tvrtkama Veleučilišta čime se postiže potpuno osposobljavanje za praktični rad, a time i povećava mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija.

Omogućavanje obrazovanja za kojim postoji potreba u gospodarstvu. Istraživanjem tržišta i potrebe obrazovanja ustanovljen je nedostatak određenih stručnih studija u sustavu obrazovanja Republike Hrvatske. U okviru ove tržišne analize te jačanjem spoznaje o potrebi brzog stjecanja znanja i vještina, potvrđena je pretpostavka potrebe za stručnim studijima u trajanju od tri godine i logičnog uključivanja ovih programa u postojeći obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj.

Omogućavanje nastavka školovanja za one studente koji su prekinuli studiranje. Ako ste razočarani studijem i dosta Vam je teoretiziranja, ali ne želite ponovo na početak, ispunite obrazac za procjenu i dobit ćete analizu svoga dosadašnjeg akademskog rada. Ne počinjite ispočetka, već nastavite školovanje u smjeru koji Vam nudi buducnost!

Omogućavanje školovanja uz rad. Izvanredni studij omogućava studentima da zbog termina nastave, petak popodne, subota i nedjelja, prate predavanja i vježbe uz obavljanje radnih obveza. Ako radite na području vezanom uz tematiku stručnog studija, postoji mogućnost da se Vaš rad prizna pod obveznu praksu. Upišite svoje radno iskustvo na obrazac za procjenu.