Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studenata s temeljnim spoznajama iz područja psihologije korisnih za razumijevanje djelovanja kriznih događaja na individualnoj i kolektivnoj razini kao i za poboljšanje profesionalnog funkcioniranja tijekom upravljanja u kriznim situacijama

Sadržaj predmeta:

Određenje temeljnih pojmova iz psihologije, osobnost, emocije, grupe i grupna dinamika. Stres i mehanizam njegova djelovanja. Kriza kao psihičko stanje, razvoj i okončanje krize. Vrste kriza i najčešće reakcije u stanju krize. Individualne reakcije u kriznim situacijama. Značajke procesa tugovanja nakon velikih gubitaka. Ponašanje i tipične reakcije skupine u kriznim situacijama i velikim nesrećama. Psihološka prevencija i potpora žrtvama velikih nesreća, ciljevi, značajke, namjena. Specifični postupci i tehnike djelovanja za unesrećene. Učinkovita komunikacija u pristupanju pojedincu i skupini u kriznom stanju. Specifičnosti pristupanja osobama i skupinama sa specifičnim potrebama. Načela psihosocijalnog djelovanja nakon velikih nesreća. Planiranje, organizacija i provedba kriznih intervencija nakon velikih nesreća. Profesionalni stres u pripadnika službi zaštite i spašavanja. Sustav za psihološke krizne intervencije. Specifične psihološke krizne intervencije za profesionalne pomagače. Timski rad, vođenje i proces donošenja odluka u pripadnika sustava zaštite i spašavanja. Psihološki aspekti komunikacije s predstavnicima medija u kriznim situacijama.

Kompetencije:

Studenti će steći osnovna znanja neophodna za razumijevanje ponašanja pojedinaca i kolektiva tijekom krize kao i mogućim posljedicama stresa. Biti će osposobljeni za prepoznavanje psiholoških aspekata organiziranja i upravljanja zaštitom i spašavanjem u kriznim uvjetima.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati doživljavanje i ponašanje pojedinaca i skupina u kriznim situacijama 2. Prepoznati oblike neprilagođenog ponašanje tijekom upravljanja u kriznim situacijama 3. Identificirati rizične pojedince i skupine tijekom upravljanja u kriznim situacijama 4. Samostalno pružati psihološku prvu pomoć unesrećenima 5. Analizirati djelovanje profesionalnog stresa na osobnoj razini 6. Integrirati znanja o timskom radu, suradnji i vođenju na radnom mjestu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja