Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o konstrukciji i načelima rada instrumentacijskih, navigacijskih i elektrosustava na zrakoplovu.

Sadržaj predmeta:

Izvori električne energije na zrakoplovu (akumulatori, generatori). Organizacija električnih mreža, regulacijski, komutacijski i zaštitni sklopovi. Pretvarači i potrošači električne energije. Organizacija instrumenata u pilotskoj kabini. Načini mjerenja i prikazivanja podataka. Izravno i daljinsko mjerenje, sinkroni prijenosni sustavi. Pitot-statički sustav zrakoplova. Instrumenti za aerodinamičke podatke. Geomagnetizam i kompasi. Giroskopski instrumenti. Instrumenti zrakoplovnih motora i gorivnih sustava. Glass Cockpit koncepcija, multifunkcijski prikaznici i integrirani elektronički prikaznički sustavi. Analogna elektronika. Poluvodički elementi. Operacijska pojačala. ESD komponente. Digitalna elektronika. Konverzija podataka, brojevni sustavi i logički sklopovi. Struktura digitalnih računala, hardware i software. Podatkovne sabirnice. Svjetlovodi. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC). Zrakoplovni software, navigacijske baze podataka. Zrakoplovne komunikacije.

Kompetencije:

Poznavanje načela rada instrumentacijskih, elektromehaničkih i elektroničkih sklopova i sustava na zrakoplovu. Tumačenje shema i funkcionalnih dijagrama na osnovu kojih je moguće obaviti efikasnu defektaciju. Poboljšanje tehnološkog procesa održavanja predmetnih sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. prepoznati te razumjeti osnovne pojmove i elemente analogne i digitalne elektronike 2. prepoznati i klasificirati instrumente i elektrosustave u zrakoplovu 3. skicirati blok sheme zrakoplovnih električnih i elektroničkih uređaja i sustava na zrakoplovu 4. objasniti načelo rada i praktičnu primjenu instrumenata i elektrosustava u zrakoplovu 5. proračunati radne parametre zrakoplovnih elektrosustava 6. vladati računskim metodama i matematičkim opisima ponašanja instrumenata 7. povezati postojeća znanja o električnim sustavima sa specifičnostima zrakoplovnih elektrosustava 8. interpretirati samostalno pismeno i usmeno zadanu temu kroz seminarski rad Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument -Opisati i identificirati pojedinačne elemente i cjelinu: konstrukcije, svih sustava zrakoplova i pogonskih grupa zrakoplova -Rješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida, vezano uz operacije zrakoplova -Povezati projektirane performanse zrakoplova sa uvjetima i ograničenjima u kojima se odvija realna operacija zrakoplova -Analizirati elemente koje je potrebno ugraditi u program održavanja zrakoplova -Razlikovati razne vrste radnih zadataka (task) i njihovu primjenu -Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku