Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o konstrukciji i načelima rada instrumentacijskih, navigacijskih i elektrosustava na zrakoplovu.

Sadržaj predmeta:

Izvori električne energije na zrakoplovu (akumulatori, generatori). Organizacija električnih mreža, regulacijski, komutacijski i zaštitni sklopovi. Pretvarači i potrošači električne energije. Organizacija instrumenata u pilotskoj kabini. Načini mjerenja i prikazivanja podataka. Izravno i daljinsko mjerenje, sinkroni prijenosni sustavi. Pitot-statički sustav zrakoplova. Instrumenti za aerodinamičke podatke. Geomagnetizam i kompasi. Giroskopski instrumenti. Instrumenti zrakoplovnih motora i gorivnih sustava. Glass Cockpit koncepcija, multifunkcijski prikaznici i integrirani elektronički prikaznički sustavi. Analogna elektronika. Poluvodički elementi. Operacijska pojačala. ESD komponente. Digitalna elektronika. Konverzija podataka, brojevni sustavi i logički sklopovi. Struktura digitalnih računala, hardware i software. Podatkovne sabirnice. Svjetlovodi. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC). Zrakoplovni software, navigacijske baze podataka. Zrakoplovne komunikacije.

Kompetencije:

Poznavanje načela rada instrumentacijskih, elektromehaničkih i elektroničkih sklopova i sustava na zrakoplovu. Tumačenje shema i funkcionalnih dijagrama na osnovu kojih je moguće obaviti efikasnu defektaciju. Poboljšanje tehnološkog procesa održavanja predmetnih sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. skicirati blok sheme zrakoplovnih električnih i elektroničkih uređaja i sustava na zrakoplovu 2. objasniti načelo rada i praktičnu primjenu instrumenata i elektrosustava u zrakoplovu 3. proračunati radne parametre zrakoplovnih elektrosustava 4. povezati postojeća znanja o električnim sustavima sa specifičnostima zrakoplovnih elektrosustava 5. interpretirati samostalno pismeno i usmeno zadanu temu kroz seminarski rad Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - klasificirati nivoe održavanja prema utjecaju na sigurnost i trošku redovnog i izvanrednog održavanja - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova - koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumjevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku