Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Razumijevanje, usvajanje i primjena temeljnih načela programiranja te razvijanje sposobnosti sustavnog pristupa problemima razvoja programa koristeći se postavkama strukturnog programiranja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u računalnu obradu podataka. Jezici za programiranje. Algoritmi. Osnovna struktura programa. Tipovi podataka. Pridruživanje vrijednosti varijablama. Izrazi. Ispis vrijednosti. Unos vrijednosti. Naredba IF. For petlja. While petlja. Liste. Potprogrami. Datoteke. Funkcije. Moduli. Obrada grešaka.

Kompetencije:

Rješavanje problema algoritamske naravi korištenjem programskog jezika Python. Sastavljanje algoritama i programskih modula za rješavanje matematičkih i tehničkih zadaka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati ustroj jezika za programiranje, njihovu leksičku i sintaktičku strukturu te semantiku. 2. Analizirati rad programa. 3. Napisati jednostavne i složene programe koristeći osnovne tipove i strukture podataka. 4. Primijeniti načela strukturnog i modularnog programiranja u rješavanju praktičnih problema iz svoje struke. 5. Koristiti i prilagoditi programske module drugih autora u pisanju vlastitih programa. 6. Pratiti razvoj jezika za programiranje. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima (2). - Koristiti suvremene programske alate i komunikacijske vještine u poslovnom okruženju (7). - Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore (9). - Koristiti stručnu literaturu i znanstvene i stručne resurse na Internetu (15).