Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s aerodinamikom, performansama, konstrukcijom i tehničkim održavanjem helikoptera.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Osnove aerodinamike helikoptera. Osnovno o performansama helikoptera. Tipovi veza lopatica nosećeg rotora (veze zglobovima ,polukruti i kruti rotori). Upravljanje helikopterom (ciklička promjena koraka, kolektivna promjena koraka, upravljanje po pravcu). Osnove statičke i dinamičke stabilnosti. Stabilizatori. Nosivi rotor i glavčina nosećeg rotora: konstrukcija i pogonske značajke. Repni rotor i glavčina repnog rotora: konstrukcija i pogonske značajke. Krakovi rotora: konstrukcija, nosivost i pogonske značajke. Trup helikoptera: konstrukcija i dijelovi. Pogon i prijenos snage helikoptera: tipovi motora i vrste pogona, reduktori. Osnove analize vibracija. Sukonusnost lopatica nosećeg i repnog rotora. Statičko i dinamičko uravnoteženje aerodinamičnih nosivih površina. Materijali za izradu pojedinih sklopova i elemenata helikoptera. Utjecaj i značaj zaleđivanja.

Kompetencije:

Prepoznavanje značaja i uloge pojedinih dijelova helikoptera. Prepoznavanje prirode i vrste opterećenja pojedinih dijelova konstrukcije helikoptera. Procjena značaja eventualnog oštećenja konstrukcije na plovidbenost helikoptera. Razumijevanje tehnologije popravaka strukture.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Klasificirati i kategorizirati helikoptere prema tipu i prema namjeni 2. Procijeniti značajke performansi helikoptera koristeći uporabnu dokumentaciju 3. Klasificirati važnost i složenost međuodnosa pojedinih elemenata konstrukcije helikoptera i njihov utjecaja na siguran let 4. Procijeniti značaj vanjskih utjecaja (meteoroloških, kemijskih, mehaničkih, električnih,…) na sustave helikoptera 5. Procijeniti ispravnost i utemeljenost primijenjene tehnologije popravaka strukture i sustava helikoptera Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - razlikovati održavnje zrakoplva prema konceptu MSG-2 i MSG-3 - opisati i razlikovati pojedinačne elemente zrakoplova i fizikanih zakona uz letenje zrakoplova i fumkcioniranja zrakoplovnih sustava - primjeniti standardne postupke održavanja zrakoplova i uskladiti s bazičnim programom održavanja - primijeniti standardne postupke vaganja i proračuna centra težišta zrakoplova i povezati projektirane performanse zrakoplova sa proračunom centra težišta zrakoplova i usporediti sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova vezane uz proces održavanja zrakoplova, zadaća održavanja i uvjeta održavanja