Pročelnik studija: mr. sc. Darko Virovac, v. pred.
Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva
Kratica: bacc. ing. aeronaut.
Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Broj mjesta: 35 redovitih i 35 izvanrednih

Održavanje zrakoplova je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u skladu s normama.
Završetkom stručnog studija Održavanja zrakoplova stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja zrakoplova.
Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja zrakoplova i opreme zrakoplova u skladu s normama kontrole ispravnosti zrakoplova.
Studenti koji završe stručni studij Održavanja zrakoplova osposobljeni su za obavljanje civilnih poslova, poslova u vojsci i policiji u području održavanja zrakoplova:

 • planiranje održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • organizacija procesa održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • provedba tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • upravljanje kvalitetom u sustavu održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • definiranje i provedba mjera tehničke zaštite na radu u procesu održavanja zrakoplova i zrakoplovne opreme;
 • rješavanje ostalih pitanja održavanja ispravnosti zrakoplova.
Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Razumjeti zrakoplovne propise, te zakonske obveze i odgovornosti vezano uz plovidbenost, operacije i održavanje zrakoplova i sustava.
 2. Razumjeti i opisati koncept plovidbenosti zrakoplova.
 3. Poznavanje tipičnih organizacijskih ustroja organizacija koje se bave upravljanjem održavanja ili samim radovima održavanja.
 4. Razlikovati vrste troškova i upravljati troškovima održavanja.
 5. Opisati i interpretirati MSG2 i MSG3 dokument.
 6. Opisati svrhu, namjenu, te vrste servisnih biltena i zrakoplovnih naredbi.
 7. Razumjeti koncept i primjenu sustava kvalitete u zrakoplovstvu.
 8. Opisati razne metode inspekcije zrakoplova, uključivo vizuelne i nerazorne inspekcije.
 9. Opisati načine održavanja zrakoplovnih motora prema MSG2 i MSG3 metodologiji.
 10. Opisati elemente ECTM (ECM) programa održavanja motora.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Opisati i identificirati pojedinačne elemente i cjelinu: konstrukcije, svih sustava zrakoplova i pogonskih grupa zrakoplova.
 2. Opisati i razumjeti primjenu fizikalnih zakona vezano uz letenje zrakoplova i funkcioniranje zrakoplovnih sustava.
 3. Opisati i primijeniti standardne postupke održavanja i standardnu praksu iz domene redovnog servisiranja, popravaka instalacija i strukture zrakoplova.
 4. Opisati i provesti postupak vaganja i proračuna položaja centra težišta zrakoplova uz usporedbu sa dozvoljenim limitima za određeni tip zrakoplova.
 5. Proračunati potrebne količine pričuvnih dijelova na skladištu.
 6. Rješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida, vezano uz operacije zrakoplova.
 7. Izraditi bazični program održavanja zrakoplova sukladno MPD, odnosno poglavlju 05 priručnika o održavanju zrakoplova.
 8. Primijeniti i tumačiti Listu minimalne opreme (MEL).
 9. Opisati i primijeniti mjere zaštite na radu u procesu održavanja zrakoplova.
 10. Opisati program praćenja pouzdanosti, izraditi izvještaj o pouzdanosti zrakoplova, te proračunati alert vrijednosti.

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Povezati projektirane performanse zrakoplova sa uvjetima i ograničenjima u kojima se odvija realna operacija zrakoplova.
 2. Analizirati elemente koje je potrebno ugraditi u program održavanja zrakoplova.
 3. Razlikovati odgovornosti vezane uz pojedine aspekte operacije i održavanja zrakoplova.
 4. Analizirati i optimizirati procese u održavanju zrakoplova.
 5. Razlikovati razne vrste radnih zadataka (task) i njihovu primjenu.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Razumjeti i opisati ljudski čimbenik u održavanju zrakoplova
 2. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost.
 3. Koristiti se engleskim jezikom sa zrakoplovnim vokabularom na razini dovoljnoj za razumijevanje tehničke dokumentacije zrakoplova, te primjenu postupaka napisanih na engleskom jeziku.
 4. Koristiti informatičku tehnologiju i standardni paket uredskih aplikacija.
 5. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad.
 6. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima.

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Poznavati i znati koristiti se priručnicima za održavanje zrakoplova, opisati i voditi sustav dokumentacije zrakoplova.
 2. Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

 

Nastavni plan studija Održavanje zrakoplova

Obvezni predmeti:

 

Izborni predmeti:

 

Dopusnica OZR (PDF, 256 kb)