Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o jednostavnim i dinamičkim strukturama podataka, ovladavanje osnovnim algoritmima te osposobljavanje za primjenu stečenih znanja u rješavanju problema algoritamske naravi.

Sadržaj predmeta:

Primitivni i složeni tipovi podataka. Uvod u objektno orijentirano programiranje. Teorijska i eksperimentalna analiza algoritma. Sortiranje. Pretraživanje. Rekurzivni algoritmi. Liste i polja. Stog i red. Stablo. Hash funkcije i direktno adresiranje.

Kompetencije:

Rješavanje složenih problema algoritamske naravi primjenom odgovarajućih algoritama i prikladnih struktura podataka.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati osnovne algoritamske konstrukte, primitivne i složene tipove podataka. 2. Prepoznati ustroj osnovnih struktura podataka u jezicima za programiranje. 3. Dizajnirati programsko rješenje upotrebom objektno orijentiranih programskih tehnika. 4. Dizajnirati algoritam i izabrati optimalne tipove i strukture podataka u rješavanju složenih problema. 5. Procijeniti učinkovitost algoritama. 6. Koristiti napredne tehnike i metodologiju programiranja. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima (2). - Koristiti suvremene programske alate (7). - Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore. (9). - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje) (16).