Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz područja organizacije servisa i tehnologije rada.

Sadržaj predmeta:

Suvremena rješenja organizacije održavanja i trendovi u svijetu. Organizacija rada servisa. Podjela opreme (strojevi, uređaji, tehnički sustavi). Proizvođači opreme i servisi. Podjela servisa po djelatnosti i pripadnosti. Vrste pružanja različitih usluga. Komercijalno poslovanje servisa. Izbor strategije pri organiziranju servisne djelatnosti. Kreiranje i propisivanje procesa održavanja za različite servisne usluge. Organizacija logistike servisa, skladištenje, planiranje zaliha i rezervnih dijelova. Optimalizacija izabranih procesa za tipične zahvate održavanja. Organizacija poslovanja: ciklički zahvati servisa, popravci kvarova, generalni popravci-rekonstrukcije-modernizacije, logistička potpora, informacijski sustav, organizacijske sheme, izobrazba.

Kompetencije:

Osposobljenost za projektiranje i praćenje organizacijskih i popratnih procesa sustava održavanja motornih vozila.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati procese poslovanja u organizacijama koje se bave održavanjem motornih vozila 2. Organizirati i planirati poslovanje servisa 3. Upravljati tehničkim i komercijalnim poslovanjem servisa 4. Analizirati rezultate poslovanja 5. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost 6. Shvatiti potrebu cjeloživotnog učenja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Opisati svojstva i funkciju održavanja motornih vozila - Primijeniti tehnološke procese održavanja motornih vozila - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju pitanja iz motornih vozila - Planirati proces upravljanja sustavom održavanja motornih vozila - Primijeniti vještine timskog rada u servisiranju motornih vozila