Ects: 7
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz teorije kretanja motornih vozila i poznavanja konstrukcije motornih vozila.

Sadržaj predmeta:

Razvoj motornih vozila. Kategorizacija motornih vozila. Teorija kretanja motornih vozila. Otpori vožnje. Snaga potrebna za svladavanje otpora vožnje. Statičke i dinamičke reakcije ispod kotača. Kotači vozila. Jednadžba kretanja vozila. Vučna karakteristika vozila. Kočna svojstva vozila. Usporenje vozila. Određivanje parametara kočenja. Stabilnost vozila, uzdužna i poprečna stabilnost vozila, Kammov krug stabilnosti, aktivni sustavi stabilnosti (ABS, ASR, ESC). Konstrukcija podvozja vozila. Transmisija vozila: spojke, mjenjači, diferencijali, kardani kotači. Uređaj za upravljanje, geometrija kotača. Uređaj za kočenje. Ovjes vozila. Karoserija vozila i dizajn. Udobnost i sigurnost vozila.

Kompetencije:

Sposobnost analize kretanja motornih vozila, poznavanje i vrednovanje konstrukcije, sklopova i uređaja vozila.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati problematiku razvoja motornih vozila 2. Izračunati sile na vozilu i potrebnu snagu za kretanje 3. Samostalno izraditi vučnu karakteristiku motornog vozila 4. Samostalno prezentirati rezultate analize motornog vozila 5. Opisati i objasniti princip rada konstrukcije podvozja (transmisije, kočnica, upravljanja i ovjesa) 6. Analizirati performanse vozila i aktivnih sustava stabilnosti 7. Prepoznati mjere zaštite pri održavanju motornih vozila 8. Primijeniti stečena znanja i vještine za rješavanje pitanja u svezi s održavanjem motornih vozila Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa. - Opisati fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila. - Analizirati svojstva i performanse motornih vozila. - Samostalno prezentirati vučna svojstva motornih vozila. - Prepoznati i koristiti stručnu literaturu za proširivanje znanja.