Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz teorije rada i poznavanje građevinskih strojeva.

Sadržaj predmeta:

Svojstva građevinskih strojeva. Svojstva tla. Otpori kopanja tla i potrebna snaga. Vučne značajke strojeva. Hidrostatički i hidrodinamički prijenos snage na građevinskim strojevima. Poznavanje konstrukcije strojeva: Utovarivači. Buldožeri. Bageri. Rovokopači. Autodizalice. Valjci i ploče za zbijanje tla.

Kompetencije:

Sposobnost analize i vrednovanja konstrukcije građevinskih strojeva.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati osnovne karakteristike građevinskih strojeva 2. Izračunati otpore obrade tla pomoću radnog alata i potrebnu snagu za kretanje i rad stroja 3. Opisati princip rada hidrostatičke i hidrodinamičke transmisije građevinskih strojeva 4. Opisati konstrukciju i princip rada radnih uređaja građevinskih strojeva (utovarivača,dizalica) 5. Samostalno izraditi analizu konstrukcije građevinskog stroja 6. Samostalno prezentirati rezultate analize građevinskog stroja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila -Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima -Prezentirati analizu stanja motornih vozila