Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Ponavljanje engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govornog jezika, rad na usavršavanju strukovne terminologije, brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja motornih vozila, uporaba stručnih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Gramatika i jezik: Osnovna glagolska vremena i oblici, pasiv za opisivanje procesa, pridjevi za opisivanje fizičkih karakteristika, pozicije i oblika te dimenzija. Stručne teme: održavanje, dijelovi motornih vozila i sustava koji ih sačinjavaju.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature. Poznavanje strukovne terminologije. Vještine brze i precizne razmjene informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte održavanja motornih vozila. Komunikacijska kompetencija.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati tijek tehničkog procesa. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture s naglaskom na pasivne oblike u prošlom i sadašnjem vremenu. 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke. 4. Opisati fizičke karakteristike predmeta i objekata; pozicije, oblika te dimenzija. 5.Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja održavanja motornih vozila . 6. Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim stručnim izrazima. . Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju motornih vozila - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja na održavanju motornih vozila