Mikulić DinkoPročelnik studija: prof. dr. sc. Dinko Mikulić

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

Kratica: bacc. ing. mech.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 35 redovitih i 35 izvanrednih

Brojnost i raznovrsnost osobnih, teretnih, terenskih i specijalnih vozila u privatnom vlasništvu i u gospodarstvu općenito ukazuje na potrebu za stručnim osobljem koji su osposobljeni za organizaciju i provedbu održavanja motornih vozila. Studij Održavanja motornih vozila u koraku je s zahtjevima svijeta suvremenih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visoko sofisticiranih uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila. Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki vozila i njegovih uređaja, organizacije i tehnologije održavanja vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanje i kontrole kvalitete sustava održavanja vozila u skladu s normama.

Završetkom stručnog studija Održavanja motornih vozila stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja motornih vozila.

Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja motornih vozila u skladu s normama kontrole ispravnosti motornih vozila.

Studenti koji završe stručni studij Održavanja motornih vozila osposobljeni su za obavljanje slijedećih poslova u području održavanja motornih vozila:

 • planiranje održavanja motornih vozila;
 • organizacija procesa održavanja motornih vozila;
 • provedba tehnologije održavanja motornih vozila;
 • upravljanje kvalitetom u sustavu održavanja motornih vozila;
 • definiranje i provedba mjera tehničke zaštite na radu u procesu održavanja motornih vozila;
 • rješavanje ostalih pitanja održavanja ispravnosti motornih vozila.

Ishodi učenja

Po završetku studija studenti će moći:

 1. Opisati problematiku razvoja motornih vozila.
 2. Opisati fizikalne parametre motornih vozila.
 3. Analizirati svojstva i performanse motornih vozila.
 4. Objasniti svojstva vozila koje imaju važan utjecaj na okoliš.
 5. Samostalno prezentirati vučna svojstva motornih vozila vozila.
 6. Opisati princip rada sklopova i uređaja na motorima i vozilima.
 7. Opisati organizaciju održavanja ispravnosti motornih vozila.
 8. Opisati informacijski sustav održavanja motornih vozila.
 9. Prepoznati i koristiti opremu za ispitivanje i održavanje motornih vozila.
 10. Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja motornih vozila.
 11. Sudjelovati u timskom radu servisiranja motornih vozila.
 12. Prezentirati analizu podataka o stanju motornih vozila.
 13. Prepoznati i objasniti potrebu cjeloživotnog učenja na održavanju vozila te korištenja domaće i strane literature.
 14. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila.
 15. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja.
 16. Pokazati organizacijske sposobnosti i vještine planiranja i upravljanja u sustavu održavanja motornih vozila.
 17. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete u održavanju motornih vozila.
 18. Prepoznati i koristiti stranu stručnu literaturu za proširivanje znanja.
Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Opisati problematiku razvoja motornih vozila
 2. Opisati fizikalne parametre motornih vozila
 3. Analizirati svojstva i performanse motornih vozila
 4. Samostalno prezentirati vučna svojstva motornih vozila

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Opisati princip rada sklopova i uređaja na motorima i vozilima
 2. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete u održavanju motornih vozila
 3. Prepoznati i koristiti stranu stručnu literaturu za proširivanje znanja
 4. Prepoznati i koristiti opremu za ispitivanje i održavanje motornih vozila

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Objasniti svojstva vozila koje imaju važan utjecaj na okoliš
 2. Prezentirati analizu podataka o stanju motornih vozila
 3. Pokazati organizacijske sposobnosti i vještine planiranja i upravljanja u sustavu održavanja motornih vozila

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Opisati organizaciju održavanja ispravnosti motornih vozila
 2. Opisati informacijski sustav održavanja motornih vozila
 3. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja motornih vozila
 2. Sudjelovati u timskom radu servisiranja motornih vozila
 3. Prepoznati i objasniti potrebu cjeloživotnog učenja na održavanju vozila te korištenja šire literature
 4. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila

 

Nastavni plan studija Održavanje motornih vozila

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

 

OMV_Dopusnica.pdf