Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznati studente s principima analize i korekcije bliskog vida.

Sadržaj predmeta:

Akomodacija; mjerenje i preračunavanje maksimalnog akomodacijskog učinka. Konvergenca, udjeli konvergence. Određivanje blizinskog dodatka, određivanje granica oštrog binokularnog vida, akomodacijska ravnoteža. Astigmatizam bliskog vida. Prizmatična korekcija na blizu. Dodatni postupci za analizu bliskog vida: MEM dinamična skijaskopija, spojeni križni cilindar, von Graefe forija. Grafična analiza, pravila za prizmatičnu korekciju po Sheardu i Percivalu, određivanje AC/A, zamjenska sferična korekcija. Stres bliskog vida, odnos akomodacija – konvergenca – mioza i njihovi poremećaji. Anizeikonija – mjerenje i preračunavanje.

Kompetencije:

Razumijevanje djelovanja akomodacije i principa mjerenja iste; poznavanje i svladavanje postupaka za određivanje korekcije vida na blizu. Korištenje grafičke analize za rješavanje složenih poteškoća sa binokularnim vidom. Mjerenje anizeikonije i preračunavanja iseikoničnih stakala.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Napraviti i preračunati maksimalan učinak akomodacije 2. Odabrati konačan blizinski dodatak 3. Usporediti astigmatizam bliskog vida s astigmatizmom na daljinu 4. Analizirati prizmatičnu korekciju za blizinu 5. Napraviti grafičku analizu 6. Analizirati anizeikoniju Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova - Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta - Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke