Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina u upravljanju intelektualnim resursima u području proizvodnog inženjerstva

Sadržaj predmeta:

Uvod u proizvodno inženjerstvo. Značaj i uloga proizvodnog inženjerstva. Inženjersko procesna i poslovna funkcija. Poduhvat i ideja. Proizvodnja kao transformacijski proces. Povijest upravljanja proizvodnjom, analiza proizvodnje. Organizacija i planiranje proizvodnje. Modeli razvoja proizvodne strategije kroz temeljne elemente: misiju proizvodnje, specifičnosti proizvodnje (konkurentske prednosti), proizvodne ciljeve i proizvodnu politiku. Izbor proizvodnog procesa, oblikovanje uslužne proizvodnje, izbor tehnologije, analiza toka procesa i sredstava za proizvodnju. Tip procesa i vrste proizvodnje, stupanj automatizacije, sredstava za rad,oblikovanje poslova, ljudski potencijali. Kontrola kvalitete. Marketing i tržište.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za timski rad, izradu i prezentaciju projekata iz područja proizvodnog inženjerstva.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati osnovne pojmove proizvodnog inženjerstva 2. Razumjeti ulogu upravljanja u proizvodnom procesu 3. Integrirati stečena znanja o tehničkim materijalima i odabrati prikladnu tehnologiju 4. Analizirati čimbenike koji utječu na proces proizvodnje 5. Usvojiti osnovna znanja o proizvodnim strategijama 6. Oblikovati proizvodni proces, prostorni raspored sredstva za rad i poslove 7. Analizirati tijek i stupanj automatiziranosti proizvodnog procesa 8. Planirati modele razvoja proizvodnih strategija. 9. Predvidjeti i procijeniti poteškoće koje se mogu pojaviti u specifičnoj proizvodnji 10. Preispitati vrste odgovornosti za donošenje odluka u proizvodnom inženjerstvu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i usvajanje novih tehnologija -Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima