Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovama prava i pravnih propisa bitnih za obavljanje djelatnosti očne optike i vođenja trgovačkog društva, odnosno optičke radnje. Upoznavanje s osnovama prava pacijenata.

Sadržaj predmeta:

Uvod u pravo (pojam pravne norme, pravnog subjekta, pravne, poslovne i procesne sposobnosti, pravna znanost i praktična primjena propisa), osnovna ustavna prava i slobode građana, osnove imovinskog prava, stvarnopravni odnosi, prava i obveze iz radnog odnosa, zaštita prava pacijenata.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja za razumijevanje zadaća u svezi primjene propisa, kako kao radnici ili poslodavci, tako i kao pružatelji zdravstvenih usluga.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati situacije u kojima će se trebati donositi određena rješenja. 2. Definirati sve potrebne radnje i aktivnosti, uvažavajući kompetencije svih tijela uključenih u proces pružanja zdravstvene usluge. 3. Organizirati rukovođenje svojim obrtom ili d.o.o.-om i surađivati s drugim pravnim subjektima. 4. Prepoznati normativni okvir za pružanje zdravstvene zaštite unutar sustava. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje