Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješnog razumijevanja pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (kontaktne leće, biomikroskop, tehnike osvjetljenja). Korištenje stručnih priručnika. Služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema, modalni glagoli. Opći jezični sadržaji – komunikacija, davanje uputa pacijentu, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi i kolokacije vezani uz pregled oka, biomikroskop, tehnike osvjetljavanja, pregled fluoresceinom, kontaktne leće (održavanje, rukovanje, vrste leća).

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući pregled biomikroskopom, odabir kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati stručnu literaturu na engleskom jeziku. 2. Komentirati obrađenu problematiku. 3. Integrirati stečeno znanje sa stečenim spoznajama iz prakse. 4. Prezentirati svoja saznanja o struci. 5. Komentirati uočeno stanje. 6. Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7. Kombinirati opću i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 8. Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i stručnu terminologiju u komunikaciji. 9. Napisati stručni tekst na engleskom jeziku. 10. Voditi stručnu raspravu. 11. Prevesti stručni tekst te analizirati jezične i kulturološke razlike kod prevođenja. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: -Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju -Izraziti svoje probleme, stavove, ideje, rješenja i projekte kroz javno prezentiranje -Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) -Koristiti elektroničke metode za proučavanje i samostalno učenje (e-učenje).