Pročelnik studija: prof.dr.sc. Josip Čulig, prim.dr.med.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka optometrije

Kratica: bacc. ing. opt.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Studij očne optike namijenjen je osobama koje žele raditi u području optometrije i očne optike. Završetkom stručnog studija Očna optika stječu se znanja i vještine iz optometrijske djelatnosti.

Stručne kompetencije: optička korekcija refrakcijskih i drugih anomalija oka, samostalno određivanje i primjena potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostalih pomagala za poboljšanje vida, prepoznavanje anomalija vidnog sustava, ergonomija gledanja, savjetovanje o pravilnoj uporabi naočala i kontaktnih leća te ostalih pomagala za vid.

Opće kompetencije: samostalno vođenje poslovanja djelatnosti očne optike i optičarske radnje, marketing, vođenje financija, primjena pravnih propisa u području očne optike, organizacija i provedba mjera zaštite na radu i zaštite okoliša vezanu uz djelatnost u skladu s važećim EU i hrvatskim normama i zakonima, opća znanja iz područja dijagnostike oka.

Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i usvajanje novih tehnologija
 2. Razumjeti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike
 3. Identificirati osnovne fizikalne pojmove
 4. Razumjeti princip rada pojedinih optičkih i optometrijskih instrumenata
 5. Razumjeti svojstva materijala mjerodavna pri izboru optimalnog materijala i tehnologije.
 6. Definirati i razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu
 7. Prepoznati dijelove ljudskoga tijela
 8. Povezati prepoznate dijelove ljudskoga tijela i njihove funkcije
 9. Navesti anatomske dijelove oka
 10. Opisati funkciju pojedinih anatomskih dijelova oka

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Pokazati etičku i profesionalnu odgovornost
 2. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju.
 3. Primijeniti stečena znanja o tehnologiji materijala i povezati sa zahtjevima za odabrani proizvod i proces proizvodnje
 4. Izraditi svrsishodan plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova.
 5. Centrirati naočalna stakla i predvidjeti individualna odstupanja od pravila
 6. Indirektno detektirati abnormalna stanja optičkih medija oka te najčešće lezije mrežnice i vidnog živca uz primjenu funkcionalnih testova
 7. Identificirati bolesti oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu
 8. Koristiti naučene komunikacijske vještine u poslovnoj okolini
 9. Usporediti, razviti i primijeniti naučene komunikacijske vještine u svakodnevnom i poslovnom životu
 10. Primjenjivati računalne aplikacije i mrežne servise u poslovanju, komuniciranju ideja, rješavanju stručnih problema te priređivanju i provedbi prezentacija

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Usporediti efikasnost i učinak različitih optičkih pomagala i instrumenata
 2. Usporediti efikasnost različitih optičkih i optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima
 3. Analizirati probleme vida i predlagati korektivna rješenja
 4. Procijeniti i rangirati abnormalna stanja oka prema ozbiljnosti te prema potrebi uputiti u daljnju obradu
 5. Predložiti odgovarajuće kontakne leće, planirati i osmisliti plan o korištenju, čišćenju, dezinfekciji i održavanju
 6. Analizirati prednji segment oka sa biomikroskopom i povezati sa problemima koji su mogli nastati kod korisnika kontaktnih leća
 7. Analizirati štetnosti i opasnosti na radnom mjestu optometrista te definirati mjere za njihovo otklanjanje
 8. Razlučiti fiziološko stanje od patoloških promjena oka
 9. Izdvojiti promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa
 10. Povezati stečena znanja iz profesionalne etike s optometrijskom praksom

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Izraziti svoje probleme, stavove, ideje, rješenja i projekte kroz javno prezentiranje
 2. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima.
 3. Identificirati i primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).
 2. Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

 

Nastavni plan

Obvezni predmeti:

I semestar II semestar
Matematika (2+2)
Fizika (2+1)
Osnove anatomije i fiziologije (3+1)
Geometrijska optika (2+2)
Informatika I (2+2)
Engleski jezik I (1+1)
Izborni kolegij (2+1)
Fizikalna optika (2+1)
Anatomija i fiziologija oka (2+1)
Optički i optometrijski instrumenti (2+2)
Očna optika (2+4)
Ergonomija gledanja (2+1)
Engleski jezik II (2+1)
Izborni kolegij (2+1))
III semestar IV semestar
Osnove kemije i kemija kontaktnih leća(2+1)
Refrakcija i binokularni vid I (2+5)
Osnove opće patologije i bolesti oka (3+1)
Tehnologija optičkih materijala i okvira I (2+2)
Engleski jezik III (1+1)
Zdravstvena njega  (3+0)
Izborni kolegij (2+1)
Kontaktne leće I (2+3)
Osnove farmakologije (2+0)
Refrakcija i binokularni vid II (2+3)
Refrakcija dječjeg uzrasta i ambliopija (1+1)
Optometrijska praksa I (0+4)
Engleski jezik IV (1+1)
Izborni kolegij (2+1)
V semestar VI semestar
Refrakcija i binokularni vid III (2+3)
Starenje oka i refrakcija oka (1+1)
Kontaktne leće II (2+2)
Statistika (2+1)
Optometrijska praksa II (0+6)
Izborni kolegij (2+1)
Kontaktne leće III (2+2)
Refrakcija i binokularni vid IV (2+3)
Izborni kolegij (2+1)
Optometrijska praksa III (0+6)
Završni rad (0+6)

Izborni predmeti:

Psihologija stresa (2+1)
Osnove prava i pravni propisi (2+1)
Zaštita na radu (2+1)
Osiguranje i kontrola kvalitete (2+1)
Etika u optici (2+0)
Komunikologija (2+1)
Psihofiziologija rada (2+1)
Informatika II (2+1)
Proizvodno inženjerstvo (2+1)
Menadžment i poduzetništvo (2+1)
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu:
Osnove istraživanja i statistike (2+2)
Biokemija (2+2)
Zdravstvena psihologija (1+1)
Zdravstvena njega (3+0)
Psihički razvoj čovjeka (2+1)
Neurologija (2+0)Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu:
Radna psihologija (2+2)
Fizikalne štetnosti (3+3)
Medicina rada (3+2)

 

OPT_Dopusnica.pdf