Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanja znanja iz područja vođenja, upravljanja, organiziranja i koordiniranja procesa vojne logistike.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi, uloga i namjena vojne logistike, specifičnosti logistika grana. Povijest vojne logistike: pregled ključnih događaja iz povijesti vojske i ratova, suvremeni trendovi. Vrste vojne logistike: proces opremanja naoružanjem i vojnom opremom, tehnička opskrba i održavanje, opskrba, zdravstvena, veterinarska prometna, građevinska, financijska, protiv požarna zaštita; operativne i koordinacijske funkcije. Stožerni rad u vojnoj organizaciji, logistički odjel te funkcije vođenja i upravljanja logistikom. Temeljna načela vojne logistike. Sustav planiranja, programiranja i proračuna te izvršenje proračuna, uloga i značaj logističke. Logistika u vojnim operacijama, upravljanje logistikom u kriznim uvjetima, odlučivanje i nadzor. Upravljanje operativnom logistikom: razmještaj snaga, simboli, radna karta logistike, primjeri. Logistika u NATO: logistička načela i logistička politika NATO-a. Planiranje zajedničkih i posebnih vojnih logističkih strategija. Planiranje vojne opreme i naoružavanja. Standardi i standardni operativni postupci u multinacionalnim operacijama. Planiranje logistike u vojnim i mirovnim savezničkim operacijama. Značajke logističkog sustava na primjerima zemalja i uključivanje u logističke sustave NATO-a. Logističko izvješćivanje; planiranje kadrova za vojnu logistiku.

Kompetencije:

Opće: Vladanje znanjima vojne logistike i njihovom primjenom, metodama primjene logističkih zakonitosti u vojnom djelovanju (nacionalnom i međunarodnom). Specifične: planiranje aktivnosti, organizacija, koordinacije i vođenje procesa vojne logistike.

Ishodi učenja:

Student/ica će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Sudjelovati u timskom radu logističkog dijela vojnog stožera i pridonositi svojim sposobnostima u predstavljanju svojih zamisli, komuniciranju, uvažavanju drugih stavova i koordinaciji logističkih aktivnosti u planiranju i provedbi vojnih operacija. 2. Razlučiti funkcionalna područja vojne logistike i procijeniti važnost koordinacijske i operativne logistike za vojne operacije 3. Identificirati opseg svake od zadaća stožernog odjela logistike te komentirati njihove trendove i njihov utjecaj na vojnu logistiku u budućnosti 4. Povezati i procijeniti međusobni utjecaj i međuzavisnost vojnih planova, programa i proračuna 5. Identificirati probleme u upravljanju operativnom logistikom, procijeniti logističke potrebe u vojnim operacijama i predložiti skice efektivnih i ekonomičnih rješenja 6. Povezati logističke sastavnice u multinacionalnoj vojnoj operaciji 7. Komentirati proces logističkog planiranja u multinacionalnoj vojnoj operaciji 8. Analizirati aktualne izazove multinacionalnih vojnih operacija s logističkog aspekta. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava -Sudjelovati u timskom radu na logističkim projektima -Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike