Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina upravljanja u logističkim sustavima i procesima.

Sadržaj predmeta:

Teorijske osnove o upravljanju sustavima– kibernetika. Struktura i načela funkcioniranja logističkog sustava. Primjena teorije odlučivanja, metode višekriterijskog odlučivanja. Elementi sustava opskrbnog lanca. Temeljne funkcije upravljanja (planiranje, organiziranje, koordinacija, nadziranje). Modeli i metode za planiranje logističkih procesa. Metode upravljanja projektima. Modeli i metode prognoziranja. Informacijsko-komunikacijski sustavi u logističkoj industriji. Upravljanje rizicima u opskrbnom lancu. Podvorbeni sustavi.

Kompetencije:

Opće: Razumjeti funkcioniranje opskrbnog lanca i vladati znanjem i vještinama upravljanja logističkim sustavima i procesima. Specifične: Samostalno planirati resurse i aktivnosti logističkih procesa, te voditi unaprjeđenje i razvoj logističkog sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati organizacijsku shemu logističke tvrtke i formulirati prijedloge unaprjeđenja 2. Izabrati model upravljanja logističkim procesima 3. Planirati resurse i aktivnosti logističkih procesa 4. Identificirati pokazatelje optimizacije logističkih procesa 5. Analizirati i kritički prosuđivati prednosti i mane funkcioniranja praktičnih primjera logističkog sustava 6. Povezivati znanje upravljanja logističkim sustavom sa ostalim znanjima iz polja interdisciplinarnih tehničkih znanosti 7. Primijeniti tehnička znanja i vještine za rješavanje praktičnih problema upravljanja logističkim sustavima 8. Planirati projekt uzimajući u obzir raspoložive resurse i vremenska ograničenja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike. -Prezentirati rezultate analize i prijedloge rješenja logističkih problema. -Procijeniti sigurnost sustava logistike