Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz organizacije i tehnologije održavanja tehničkih sredstava.

Sadržaj predmeta:

Teoretske podloge održavanja tehničkih sredstava. Značajke složenih tehničkih sredstava. Tehnička materijalna sredstva, pojam, značaj, vrste i tipovi. Uvjeti eksploatacije. Mjere zaštite na radu i zaštite okružja u održavanju. Sustav održavanja. Menadžment održavanja. Politike održavanja. Vrste i modeli održavanja. Principi, metode i postupci održavanja. Procesi u složenim tehničkim sredstvima tijekom eksploatacije. Utvrđivanje tehničkog stanja. Tehnička dijagnostika. Osiguranje pričuvnih i zamjenskih dijelova, sklopova i uređaja. Održavanje složenih tehničkih sredstava u redovnim i posebnim otežanim uvjetima uporabe. Upravljanje sustavom održavanja.

Kompetencije:

Opće: Sposobnost za vođenje procesa održavanja Specifične: planiranje i organiziranje procesa održavanja tehničkih sredstava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati značajke i utjecaj uvjeta eksploatacije na složena tehnička sredstva 2. Usavršavati koncepciju, organizaciju i tehnologiju u sustavu eksploatacije tipičnog tehničkog sredstva 3. Vrednovati postojeći sustav i realne procese u održavanju 4. Prepoznati radne i popratne procese tijekom uporabe složenog tehničkog sredstva i njihov utjecaj na tehničko stanje 5. Primijeniti suvremene metode utvrđivanja tehničkog stanja za tipična tehnička sredstva 6. Primijeniti odgovarajuće organizacijske i tehnološke postupke održavanja u sustavu održavanja za koji je odgovoran 7. Pomoći u izgradnji informacijskog sustava u cilju praćenja povijesti eksploatacije, sa svrhom stvaranja baze podataka 8. Prezentirati sustav održavanja u logističkom sustavu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u pružanju logističke potpore - Voditi proces upravljanja kvalitetom u sustavu logistike